Thay Lời Tựa

21 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 46779)
Thay Lời Tựa

          1/- Đức Thầy cho biết: đúng thời cơ khai đạo và nguồn gốc tiền kiếp. Bắt đầu từ các chữ “Ngày 18/5 năm Kỷ Mão…đến câu…chớ bao lìa.”

          2/- Ngài thuật lại từ khi gặp Minh Sư sắc truyền Phật Pháp và lòng Từ bi đối với vạn loại chúng sanh. Từ các chữ “Những kiếp gần đây...đến câu…chúng sanh vạn khổ”.

          3/- Ngài kể lại nhiều tiền kiếp đã từng hy sinh tinh thần, thể xác để bảo vệ Tổ Quốc và nhân loại, huống chi nay đã suốt thông Đạo Pháp, và tại sao Ngài nhập thế cứu đời. Từ câu “Nghĩ lúc làm người trong biển tục…đến các chữ…chịu cảnh chê khen”.

          4/- Đức Thầy vâng sắc lịnh Phật Vương để hoàn thành sứ mạng. Từ các chữ “Vì lòng từ ái…đến câu…vạn quốc chư bang”.

          5/- Ngài cho biết nay luật Trời đã xét định khắp chúng sanh hiền còn dữ mất, nên Ngài cùng các bậc chơn Tiên lâm phàm khuyến hóa chúng sanh sớm hồi tâm hướng thiện; để kịp hưởng cảnh thái bình an lạc. Từ câu “Thiên tào đà xét định…đến các chữ…Ma Vương quấy rối”.

          6/- Đức Thầy cho biết sở dĩ Ngài lâm phàm là vì:

          -Ai chứng Đạo nơi đâu thì trở về đó.

          -Vì lòng Từ bi bác ái.

          -Vì đáp lại những người trợ duyên, Ngài mới chuyển kiếp chờ đúng thời cơ Khai Đạo. Từ những chữ “Ta là một…đến các chữ…ra trợ thế”.

          7/- Ngài tùy theo căn cơ trình độ của mỗi chúng sanh mà áp dụng nhiều phương cách cho thích hợp. Từ câu “Nên phương pháp…đến câu…Phật Tiên không chỉ bảo”.

          8/- Đoạn kết, Ngài đề cập đến chánh sách cay nghiệt của người Pháp đối với Đạo giáo và sự hy sinh của Ngài. Từ các chữ “Vẫn biết đời Lang-sa thống trị…đến các chữ…bớt nỗi cực hình”.

         

SAM GIANG Q.1

          Toàn quyển Sấm Giảng thứ nhứt, gồm có 3 phần chánh:

          1.- Phần thứ nhứt cũng gọi là phần khai đề, Đức Thầy diễn tả cơ biến đổi cảnh đời Hạ ngươn và nguyên nhân Ngài lâm phàm độ chúng. Từ câu 1 đến câu 8.

          2.- Phần thứ nhì, cũng là phần chánh đề: Ngài vừa khuyên tu vừa thuật lại cuộc dạo Lục châu.

          Khởi đầu từ câu số 9 (tiểu đoạn 2):

“Thấy đời ly loạn bất an…

          Tới câu 825 và 826:

“Giảng rồi Dầu Một thẳng xông,

                                      Thiềng thị giáp vòng thứ chót là đây”.

            3.- Phần thứ ba (kết):

          Từ câu (897)“Thương dân giảng dạy dẫy đầy”, tới câu chót (912)“Tới đây cũng lần ngừng lại bút nghiên”.

          - Còn phần các tiểu đoạn, thì mỗi đoạn chúng tôi đều có giải lược ý nên ở đây xin miễn tóm tắt đại ý.

Ý kiến bạn đọc
28 Tháng Mười 20127:00 SA
Khách
You are so awesome for heplnig me solve this mystery.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn