CHÁNH VĂN (Đoạn 4)

21 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 42117)
CHÁNH VĂN (Đoạn 4)

“Vì lòng từ-ái chứa-chan, thương bách-tính tới hồi tai-họa. Phật-Vương đà chỉ rõ máy diệu huyền chuyển lập hội Long-Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện-căn để giáo truyền Đại-Đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc Hoà-Bình cho vạn quốc chư bang”.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn