3- Bốn Lần Đăng Sơn

20 Tháng Mười Một 200512:00 SA(Xem: 79173)
3- Bốn Lần Đăng Sơn
Trong các tài liệu Phật Giáo Hòa Hảo có ghi rằng Huỳnh Giáo Chủ đã bốn lần đưa một số tín đồ đi “đăng sơn” tức lên viếng các dãy núi Thất Sơn và Tà Lơn. Thất Sơn ở địa phận Châu Đốc giáp giới Cao Miên, còn Tà Lơn ở trong lãnh thổ Cao Miên.

Không biết vì lý do nào mà có mối liên hệ tâm linh giữa tổ chức Phật Giáo Hòa Hảo và các dãy núi Thất Sơn, Tà Lơn, nhưng đối với người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thì đây là Núi Quý (Bửu Sơn) hàm chứa những điều bí ẩn lạ lùng sẽ được bộc lộ trong tương lai khi thời cơ đến.

— Lần thứ nhứt, Huỳnh Giáo Chủ đưa chính thân phụ là ông Cả Huỳnh Công Bộ đi viếng núi Tà Lơn.

— Lần thứ nhì, đi với một tín đồ tên là Ngô Ngọc Chơn, vào tháng 8-1939, viếng Thất Sơn.

— Lần thứ ba, đi với năm tín đồ tháng 9-1939 viếng Thất Sơn (Phan Văn Báo, Nguyễn Tấn Bực, Nguyễn Văn Gia, Nguyễn Văn Ban, Ngô Ngọc Chơn).

— Lần thứ tư, đi với tín đồ Ngô Thành Bá tháng 2-1940 viếng Tà Lơn và Thất Sơn.

Theo ý kiến các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo kỳ cựu trong những lần đăng sơn này, Huỳnh Giáo Chủ đã hé lộ cho các tín đồ thấy những hiện tượng bí ẩn lạ lùng của thế giới siêu hình, làm cho niềm tin của họ tăng trưởng và xác quyết.

Đây là lời nói của ông Cả Huỳnh Công Bộ sau chuyến đi núi Tà Lơn 8 ngày: “Tôi đã gặp vàng thiệt rồi, các ông hãy tin đi” (Vàng thiệt là cách nói để diễn tả điều gì, vật gì tuyệt đối thiệt). Vì trước đó, chính ông, tuy là thân phụ của Huỳnh Giáo Chủ, nhưng cũng chưa tin tưởng rằng người con đau ốm của mình có thể mở đạo dạy đời.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn