CHÁNH VĂN (Từ câu 229 đến câu 240)

21 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 37574)
CHÁNH VĂN (Từ câu 229 đến câu 240)

229.“Lời hiền nói rõ họa thâm,

          Đặng cho bá-tánh tỉnh tâm tu hành.

                   Ngày nay Điên mở Đạo lành,

          232. Khắp trong lê-thứ được rành đường tu.

                   Nay đà gần cuối mùa thu,

          Hết ngu tới dại công-phu gần thành.

                   Xác trần đạo-lý chưa rành,

         

          236. Mấy ai mà được lòng thành với Điên.

                   Điên này sẽ mở xích-xiềng,

          Dắt-dìu bá tánh gần miền Tiên-bang.

                   Không ham danh-lợi giàu-sang,

          240. Mong cho bá-tánh được nhàn tấm thân”.

 

LƯỢC GIẢI (Từ câu 229 đến câu 240)

          -Đức Thầy khai Đạo giáo dân hướng thiện, lời sấm giảng của Ngài là hồi chuông cảnh tỉnh những ai còn ngủ vùi trong màng danh lợi, hãy sớm giác ngộ tu hành. Ngài cũng vạch rõ điều tội phước báo ứng và con đường Đạo hạnh cho thiện tín hành theo.

          -Tuy Ngài là bậc quán thông cơ pháp, nhưng lúc nào cũng khiêm nhượng trước bá tánh, về Đạo lý. Vì thời cơ chưa đến nên Ngài phải giả dạng là Điên, nhưng Điên mà biết thương dân mến nước, biết đem đạo mầu cứu vớt sanh linh.

                   “Điên như ta Điên giống Tiên Rồng,

                     Điên gỡ ách xích xiềng thế tục”.

                                      (Diệu Pháp Quang Minh)

          -Lòng Ngài chẳng còn vướng bận lợi danh, chỉ mong sao cho cả vạn dân đều thành tâm tu niệm để sau nầy hưởng cảnh thanh bình an lạc.

                   “Ước mơ thế giới lân Hòa Hảo,

                     Nhà Phật con Tiên hé miệng cười”.

                                      (Phòng vắng Đêm khuya)

 

CHÚ THÍCH

          HỌA THÂM: (Xem chú thích câu 12, Q.1)

          TỈNH TÂM: Lòng tỉnh thức, sáng biết, hết mê lầm.

         

          MÙA THU: Một năm có 4 mùa là Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa Thu là mùa thứ ba trong năm. Vậy cuối mùa thu là vào khoảng tháng 9 Âm lịch.

          CÔNG PHU: Gắng sức chuyên trì để làm một sự việc gì, như việc ấy rất lớn lao phải có nhiều công phu tỉ mỉ làm mới thành công, như công phu hành đạo. Đây chỉ cho công phu viết giảng khai Đạo của Đức Thầy.

          ĐẠO LÝ: (Xem chú thích câu 155, Q.1)

          XÍCH XIỀNG: Dây xích và dây xiềng, gông cùm xiềng xích. Nghĩa bóng là giam mình trong vòng nô lệ, bị lệ thuộc. Chữ xích xiềng ở đây chỉ cho sự trói buộc, giam hãm trong vòng trần tục, sanh tử luân hồi.

          Kinh Phật Bảo:“Sắc đẹp là gông cùm trói buộc thân người, danh lợi, áo đẹp, món ngon, ruộng vườn nhà cửa là xiềng xích, khiến cho người phải đọa trong Tam giới”. Đức Thầy giác tỉnh:

                   “Tham chi giả tạm của tiền,

              Như chim vào lưới xích xiềng trói thân”.

                                                (Hoài Cổ)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn