LƯỢC GIẢI (Đoạn 3)

21 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 41699)
LƯỢC GIẢI (Đoạn 3)
- Đức Thầy xét nghĩ lúc còn mang thân người ở thế gian. Ngài đã chẳng quản sự gian khổ trong công cuộc bảo tồn Tổ quốc và đồng bào chủng loại. Huống chi nay được sống bên Đức Phật, thông suốt lẽ cơ huyền Đạo Pháp, nhưng tại sao Ngài chẳng thụ hưởng cảnh tiêu dao giải thoát ấy, lại còn phải nhập thế niều lần để chịu lắm tiếng đời khinh chê nhạo báng ? Âu cũng là do một đại sự nhân duyên:“Phật vì chúng sanh mà sinh”.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn