Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý Toàn Bộ

21 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 74542)
Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý Toàn Bộ

XỨ:

          Khởi nguyên từ ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939) sau buổi chiều hôm ấy, Đức Giáo Chủ bắt đầu thuyết giảng Đạo lý cho mọi nguời nghe để khuyên họ quay đầu hướng thiện. Đồng thời với sự cứu trị các bịnh nhân, Ngài lần luợt sáng tác thi thơ, Sấm Giảng. Trong số người đến nghe Ngài thuyết pháp, họ chép tay, đem về chuyền với nhau xem; song số người đọc Kinh Giảng càng lúc càng đông, sự chép tay cung ứng không đủ, nên Đức Giáo Chủ cho các tín đồ đem in từng quyển Nhứt, Nhì, Ba, Tư…Còn các bài thi thơ ngắn thì cứ chép tay như trước.

          Thời gian Đức Giáo Chủ còn truyền đạo tại Tổ Đình (Thánh Địa Hòa Hảo) thì tất cả Kinh Giảng bản chánh do tự tay Ngài viết ra được Đức Ông (thân sinh Ngài) lưu giữ. Còn thời gian Ngài lưu hành khắp nơi thì mỗi khi Ngài viết ra, hoặc gởi về Tổ Đình, hoặc giao cho các tín đồ có dịp thân cận với Ngài, đem chép truyền ra cho người khác và lưu giữ bản chánh.

          Sau khi Đức Thầy vắng mặt, khoảng năm 1949-1952 tín đồ mới nghĩ cách cần sưu tập tất cả thi thơ Sấm Giảng để in chung lại thành hai quyển: Quyển tựa đề Sưu Tập Thi Văn Giáo Lý thì gồm các bài thi thơ ngắn. Còn quyển tựa đề SẤM GIẢNG thì gồm có các bài giảng dài. Cứ thế mà tiếp tục tái bản nhiều lần. (Có thể tổng kết con số đã ấn hành Sấm Giảng từ năm 1939 đến năm 1974 có trên 300 lần tái bản và số quyển có trên 2 triệu. Coi như mỗi gia đình tín đồ ít nhứt đều có một quyển.)

            Đến năm 1964 Giáo Hội PGHH có đủ tư cách pháp nhân, tổ chức lại các cơ cấu, hệ thống từ Trung Ương xuống các Tỉnh, Quận, Xã, Ấp v.v…Được lịnh Ban Trị Sự Trung Ương, Ban Phổ Thông Giáo Lý Trung Ương triệu tập đại hội vào ngày 17/5/1965 tại văn phòng Ban Phổ Thông Giáo Lý Trung Ương (Thánh Địa HH). Đại hội gồm có đại diện Tổ Đình, đại diện Giáo Hội Trung Ương, các Nhân Sĩ, các tín đồ cao niên có dịp gần gũi Đức Thầy lúc trước và các cấp Phổ Thông Giáo Lý trên toàn quốc. Mục đích của Đại Hội là đính chánh những chữ sai lệch trong thời gian chép tay và ấn hành nhiều lần (tam sao thất bản).

          Khi đính chánh xong các bài Sấm Giảng Thi Văn ấy, Ban Phổ Thông Giáo Lý Trung Ương sắp in chung tất cả lại thành một quyển với tựa đề là SẤM GIẢNG THI VĂN GIÁO LÝ TOÀN BỘ của Đức Huỳnh Giáo Chủ.

          Công việc tra cứu và chú giải, chúng tôi căn cứ vào bộ SẤM GIẢNG THI VĂN nói trên.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn