CHÁNH VĂN (Đoạn 8)

21 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 41365)
CHÁNH VĂN (Đoạn 8)

“Vẫn biết đời Lang-sa thống trị, phép nước nghiêm-hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích: nhưng mà Ta nghĩ nhiều tiền kiếp Ta cũng hy sinh vì Đạo, nào quản xác thân. Kiếp chót nầy đây há lại tiếc chi thân phàm tục, song vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ, chở che cho xác phàm bớt nỗi cực hình”.

Bac-Liêu, ngày 18/5 Nhâm Ngũ (1942)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn