NỘI DUNG – TIÊU ĐỀ

21 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 55966)
NỘI DUNG – TIÊU ĐỀ

Đại ý bài nầy Đức Thầy cho biết các lý do và sứ mạng lâm phàm khai đạo cộng với trách nhiệm và phương cách độ đời của Ngài. Do đó, bài thuyết giáo nầy được mang tiêu đề là “Sứ Mạng của Đức Thầy” và Ban Sưu tập sắp đứng đầu quyển “Thi Văn Giáo Lý Toàn Bộ”.’

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn