CHƯƠNG I : NGUỒN GỐC - GIÁO THUYẾT - TỔ CHỨC.

16 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 22853)
CHƯƠNG I : NGUỒN GỐC - GIÁO THUYẾT - TỔ CHỨC.

Phật Giáo Hòa Hảo (viết tắt PGHH) là một tôn giáo như các tôn giáo khác đang hiện diện tại Việt Nam, bởi vì Phật Giáo Hòa Hảo có đầy đủ các yếu tố nội tại và khách quan lẫn pháp lý của một đoàn thể thể tôn giáo mà từ giáo thuyết, đến những phương thức hành đạo và tổ chức mang nhiều sắc thái đặc thù.

 

 Hơn thế nữa trong quá khứ Phật Giáo Hòa Hảo còn có một lực lượng chánh trị, một tổ chức quân sự với những cuộc dấn thân tích cực vào những cơn sốt thời cuộc và đã tạo nên những âm hưởng lớn lao trong tâm tư quần chúng khắp nước, cả trong dư luận ngoài nước.

 

 Ngày nay, Phật Giáo Hòa Hảo là một đoàn thể đã trưởng thành về mọi phương diện, có một thực lực hùng mạnh có mặt trong khắp các sinh họat quốc gia… nhưng cũng đã và đang ở thời kỳ khủng hoảng trầm trọng mà nếu không kịp giải quyết sẽ ảnh hưởng lớn lao đến sự tồn vong của đoàn thể.

 

 Trong chiều hướng tìm hiểu tất cả sự thật về Phật Giáo Hòa Hảo, trước khi đề cập đến những hoạt động của đoàn thể cùng những ảnh hưởng của lực lượng, tác giả tập khảo luận, trong phạm vi hạn hẹp của vấn đề sẽ lần lượt trình bày khái quát trong Chương này, các đoạn sau đây:

 

Đoạn I : Nguồn gốc. 
 
Đọan II : Tóm lược Giáo thuyết Phật Giáo Hòa Hảo. 
 
Đoạn III : Nghi thức hành đạo. 
 
Đoạn IV : Sinh hoạt Phật Giáo Hòa Hảo. 
 
Đoạn V : Các tổ chức Phật Giáo Hòa Hảo. 
 
Đoạn VI : Nhận định về Phật Giáo Hòa Hảo.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn