2. Kết quả.

16 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 22317)
2. Kết quả.


 Ngày nay, dù lực lượng quân sự chánh thức không còn nữa, nhưng dư âm và thành tích của tổ chức nầy hãy còn lưu lại. Hầu hết các cựu chiến binh Phật Giáo Hòa Hảo được đồng hóa thành các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoặc trở nên những cán bộ hoạt động cho đoàn thể. Dù tản mác ở đâu, nhưng họ vẫn giữ vững lý tưởng Hòa Hảo, Dân Xã, Bảo Quốc, An Dân và luôn ý thức trách nhiệm trong cuộc chiến hiện tại.

 

Một thực tế khác, tinh thần chiến đấu của các chiến binh thuộc Phật Giáo Hòa Hảo rất hăng say, họ được huấn luyện bằng truyền thống qua trung gian cha anh họ. Lại nữa, ngày trước, nhờ những hoạt động quân sự mà Phật Giáo Hòa Hảo bảo vệ được vùng ảnh hưởng trước kẻ thù tôn giáo : Cộng Sản. Lực lượng Hòa Hảo với “tầm vong vạt nhọn” nhưng được trang bị bằng “vũ khí tôn giáo” đã ngăn chận hữu hiệu những cuộc tiến quân của Cộng Sản vào xóm làng đồng đạo họ, để bảo vệ tín ngưỡng… Tinh thần chiến đấu đó là niềm tự hào cho những người còn lại và tạo tin tưởng cho chánh quyền, góp phần xây dựng ý chí quốc gia.

 

 Tuy nhiên, sự vũ trang chiến đấu của bộ đội Phật Gío Hòa Hảo không khỏi vấp nhiều khuyết điểm. Lực lượng đông đảo, tiếp tế khó khăn, cuộc chiến đa diện, người lãnh đạo không kiểm soát chu đáo những hành động đơn phương của các phần tử vũ trang, hẳn nhiên sẽ dễ tạo những “tai tiếng” và phản ứng bất thuận lợi cho đoàn thể mà đến ngày nay dư luận vẫn tiếp tục ngộ nhận. Sự chia rẻ hiện tại của Phật Giáo Hòa Hảo là một phần hậu quả của việc chia vùng hoạt động của các nhóm vũ trang ngày trước. Hơn nữa sự tự vũ trang của Phật Giáo Hòa Hảo càng khiến lực lượng nầy có thêm nhiều kẻ thù và dễ bị lợi dụng mà kết quả là Phật Giáo Hòa Hảo phải tiếp tục đi theo con đường quân sự hóa để không còn tiềm năng củng cố tôn giáo trong những năm từ 1947 – 1954. Một hậu quả khác là tinh thần quân đội lại được đem vào tôn giáo khiến cường độ tranh chấp càng gia tăng.

 

 Công việc còn lại ngày nay, trong phạm vi nầy, đối với các nhà lãnh đạo Phật Giáo Hòa Hảo là nên vũ trang tinh thần hơn là vũ trang vật chất cho các tín đồ vì sức mạnh tinh thần có giá trị bất biến qua mọi không gian và thời gian, giúp lực lượng trường tồn. Vả chăng trong hoàn cảnh hiện tại của quốc gia, luật pháp, trật tự đã được thiết lập việc tổ chức quân sự của một đoàn thể tôn giáo và chánh trị đã trở nên không cần thiết mà nhiều khi còn gây bất lợi cho quốc gia, giảm uy quyền của chánh phủ và có thể đưa dần đến tình trạng “quốc gia trong quốc gia”.

 

 Phật Giáo Hòa Hảo phải được đặt lại đúng vị trí tôn giáo để tiếp tục đóng góp lý tưởng và truyền thống trong việc bảo vệ an ninh, bảo vệ tín ngưỡng và thực thi sự bình đẳng tôn giáo.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn