* Đại Hội

23 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 21388)
* Đại Hội


Ngoài các phiên Đại Hội bất thường, hằng năm Phật Giáo Hòa Hảo đều tổ chức các đại hội thường niên vào cuối năm để tổng kết một năm giáo sự và hoạch định chánh sách cho tương lai.


Được tham dự Đại Hội gồm tất cả nhân viên các cấp Trung Ương và đại biểu các địa phương từ xã đến tỉnh mà nhân số từ 01 đến 05 Trị Sự Viên.


 Đại hội sẽ được tổ chức theo mô thức sau đây : (1)
Quốc kỳ - Chân dung Đức Thầy - Đạo kỳ 


Chân Dung Đức Bà - VĂN PHÒNG - Chân Dung Đức Ông


Thuyết T.viên - Thư ký đoàn - Chủ Tọa đoàn - Kiểm soát đoàn - Ban Tổ chức 


Báo chí - Nhân s ĩ - Quan khách - Đoàn thể bạn


Tỉnh - Tỉnh - Tỉnh - Tỉnh Tại các địa phương, Đại Hội cũng sẽ được tổ chức theo thể thức tương tự.


 Bất kỳ trong một phiên họp nào, ở cấp nào cũng đều phải thi hành nghi thức tôn giáo trước khi bắt đầu chương trình nghị sự. Phần nghi thức đó gồm có các mục theo thứ tự sau đây:


- Chào quốc kỳ và đạo kỳ.


- Cúi đầu kỉnh Phật


- Cúi đầu kỉnh Thầy


- Mặc niệm Cố Đức Ông và Cố Đức Bà 


- Tưởng niệm các anh linh tử sĩ.---------------------------------------------

(1) Trị sự viên chỉ nam trang 305, Ban trị Sự Tỉnh An Giang ấn hành năm 1969.


-------------------------------

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn