2- Các tổ chức ái hữu

23 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 21300)
2- Các tổ chức ái hữu


Bên cạnh những tổ chức chánh trị, Phật Giáo Hòa Hảo còn có những tổ chức có tính cách ái hữu điển hình là Hội Cựu chiến Sĩ Nguyễn Trung Trực và Bảo An Quân, Hội Cựu Quân Nhân Phật Giáo Hòa Hảo.


a- Hội Cựu Chiến Sĩ Nguyễn Trung Trực và Bảo An Quân:


 Hội thành lập từ năm 1967 nhằm kết nạp nh74ng cựu chiến sĩ Bộ Đội Nguyễn Trung Trực và Bảo An Quân để phát huy truềyn thống bộ đội và tương trợ. Cơ sở pháp lý của Hội nầy là nghị định số 540/TBAN/NĐ/36, ngày 30-9-1967, một trong những phương tiện cần thiết để Hội đã hoàn thành 05 Ban Chấp Hành tỉnh và các cơ sở từ thiện, tương trợ như : Trường Trung Học Nguyễn Trung Trực, Đền Thờ Nguyễn Trung Trực, Tây An Cổ Tự, Nghĩa trang và Miếu thờ chiến sĩ trận vong.


Nhưng thành quả xem như nỗi bậc nhứt của tổ chức nầy là Dưỡng đường và Bảo sanh viện Nguyễn Trung Trực. Hội cũng còn được các cơ quan từ thiện ngoại quốc giúp đở, điển hình là cơ quan từ thiện Tây Đức.


 Hội sở đặt tại Ấp Long Thạnh, Xã Long Kiến, Quận Chợ Mới (An Giang) và một văn phòng liên lạc tại số 11 C Nguyễn Hoàng Saigon.


Về phương diện nội bộ Hội liên lạc chặt chẽ với Hội Đồng Trị Sự Trung Ương và cũng đã bị phân hóa mà từ thành phần sáng lập viên, Ông Lê Duy Chúc thành lập một Ban Chấp Hành mới, chia xẻ ảnh hưởng của tổ chức.


 b- Hội Cựu Quân Nhân Phật Giáo Hòa Hảo :


 Một tổ chức cựu quân nhân khác mệnh danh “Hội Cựu Quân Phật Giáo Hòa Hảo” cũng được phép hoạt động do nghị định số 636/BNV/KS ngày 28-5-1964 của Bộ Nội Vụ với mục tiêu tương trợ, truy công những cựu chiến binh và bảo vệ quyền lợi những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp hy sinh cho quốc gia và đạo pháp.


Đến nay Hội đã thiết lập ảnh hưởng tại 06 tỉnh miền Tây Nam Phần và đặt dưới sự điều động của một Ban Chấp Hành Trung Ương do Nghị Sĩ Trần Duy Đôn cầm đầu. Vì vậy người ta có thể suy diễn về lập trường của Hội Nầy đối với hiện tình Phật Giáo Hòa Hảo (thân thiện với Ban trị Sự Trung Ương).


 Ngoài ra, còn một hội ái hữu khác với danh nghĩa “Hội Cựu Quân Nhân Đoàn Kết” của Ông Huỳnh Chánh Đại. Tuy nhiên Hội nầy chưa hoạt động hữu hiệu.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn