* Tứ Diệu Đế

23 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 26698)
* Tứ Diệu Đế

 Muốn đạt đến con đường giải thoát của Đạo bằng con đường Bát Chánh, theo vị Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo phải dùng phương pháp Tứ Diệu Đế mà trình tự :


 - Tập Đế : Chí công tu tập theo qui điều giáo giới.


 -Diệt đế : Diệt trừ các ác tập do thân, khẩu, ý gây ra.


 - Khổ đế : Kiên trì tâm chí dù gặp khó khăn.


 - Đạo đế : Sau khi thực hiện các điều trên thì thân tâm thanh tịnh tức đạt được sự sáng tỏ của Đạo.


 Trong khi Tứ Diệu Đế của Đức Phật được sắp theo thứ tự sau đây: Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, Đạo đế.


 Đó cũng là một sự canh cải của Phật Giáo Hòa Hảo và chánh pháp của vị Giáo Chủ họ Huỳnh phù hợp với căn cơ, hoàn cảnh của chúng sanh mà phần lớn là hạ căn trí trong thời ký mạc pháp.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2) Lục Trần : Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp 
(1) Lục Căn : Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý. 
(3) Phan Bá Cẩm, Phật Giáo Hòa Hảo, Bài thuyết trình trước Đại Hội Hoằng Pháp kỳ III tại Ấn Quang.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn