Đọan V : Y tế.

16 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 22419)
Đọan V : Y tế.

 

Ngày trước, vị Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo đã sử dụng phép trị bịnh để thu phục tín đồ cũng như Chúa Jésus, Đức Phật Thầy Tây An, Đức Bổn Sư … cũng trị bịnh để cứu độ quần chúng.

 

Ngày nay, những tín đồ hành theo pháp môn “Học Phật Tu Nhân” và giới hữu trách Phật Giáo Hòa Hảo nếu đã không làm được sứ mạng của vị Giáo Chủ thì cũng có bổn phận thực hiện chủ trương : Phật Đạo vị nhân sinh và nhập thế với sứ mạng làm tốt xã hội, xoa dịu những đau thương của con người mà trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam rất cần thiết. Đoàn thể Phật Giáo Hòa Hảo cũng đã cùng các tôn giáo khác tại Việt Nam đứng ra đảm nhận vai trò quan trọng đó tùy phương tiện của tồ chức có được.

 

Cũng bằng sự đóng góp bất thường của các “mạnh thường quân” Đoàn Y Tế lưu động và Đoàn Y tế trực phòng đã được thiết lập thuộc Ban Xã Hội Ban Trị Sự Trung Ương.

 

Đoàn Y Tế lưu động di chuyển khắp vùng Phật Giáo Hòa Hảo và đảm trách nhiều công việc kể cả các hoạt động truyền giáo, trong khi Đoàn Y Tế trực phòng địa bàn thu hẹp vùng Thánh Địa và mang sắc thái một “tủ thuốc”.

 

Ngày nay, lãnh vực y tế được khối nầy quan niệm là một hoạt động quan yếu nên được nâng lên thành “Ban Y Tế”.

 

Song song, khối Hội Đồng Trị Sự Trung Ương cũng đã thiết lập Đặc Ban Y Tế thay cho Phòng Y Tế trực thuộc Viện Văn Hóa Xã Hội, hoạt động với tất cả ngành Y Học, và hoàn toàn miễn phí cho bịnh nhân bằng phương tiện do các cơ quan từ thiện, chánh phủ, tư nhân đóng góp.

 

Tính từ giữ năm 1972 đến cuối năm 1973, khối nầy đã thiết lập các cơ sở sau đây :

 

 

 

 Số 

 TT

Loại

Địa điểm

Đặc điểm

Hoạt động

 Trị giá

Ước lượng

 1

 

 2

 

 3

 

 

 

 

 

 

 4

 

 5

 6

Phòng

Thuốc tây

-nt-

Phòng

Đông Nam

 

 

 

 

 

Phòng Thuốc Nam

-nt-

-nt-

Thánh Địa -

Hòa Hảo

Bình Thạnh Đông

(Châu Đốc)

Thánh Địa –

Hòa Hảo

 

 

 

 

 

Thạnh Mỹ Tây

(Châu Đốc)

Tân An (C.Đ)

Chợ Đình (Thánh-Địa Hòa Hảo)

27 Nhân viên

 

 

 

27 Nhân viên

Bao gồm Đông và Tây Y

Bịnh nhân có thể ở lại điều trị

 

-

 

-

-

 

Khám bịnh

24.636 người

 7.112 người

 

Tiếp nhận

 13.667 người

 

 

 

 

 

Tiếp nhận

 9.232 người

-

-

 1.352.650 $

 

 419.123 $

 

14.173 gói thuốc

 342 viên cao- đơn hoàn tán.

- Chích 700 bịnh nhân

- Trị giá Âu dược

120.000 $

 

 

-

 1.200.000 $

 

 

Một trong những hoạt động từ thiện cần thiết trong thời chiến ở một quốc gia nghèo thiếu được các cơ quan lưu tâm là hoạt động y tế, và Phật Giáo Hòa Hảo đã góp mặt vào lãnh vực nầy với tất cả thiện chí của một lực lượng vừa trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn