Mục II : HẬU QUẢ VÀ BIỆN PHÁP CẦN THIẾT

10 Tháng Bảy 201312:00 SA(Xem: 19737)
Mục II : HẬU QUẢ VÀ BIỆN PHÁP CẦN THIẾT

Chính nhờ ảnh hưởng đó, ít nhứt cũng xã hội miền tây Nam Phần hiện ra khung cảnh thuần phác, hòa thuận, góp phần xây dựng an lạc chung. Ngoài ra, Phật Giáo Hòa Hảo còn góp công giữ lại cho quốc gia những tinh hoa dân tộc, bảo vệ thuần phong mỹ tục, cổ xúy nền học quốc ngữ …

Ảnh hưởng Phật Giáo Hòa Hảo, về phương diện nầy càng phát triển không có gì làm cản trở sự tiến bộ xã hội mà còn đóng góp rất nhiều trong việc giữ và tạo bản sắc dân tộc trong trào lưu tiến hóa.

 

Một ghi nhận khác, ảnh hưởng Phật Giáo Hòa Hảo giảm dần trên những tín đồ trẻ và tình trạng đó hẳn nhiên không là một dấu hiệu tốt đẹp cho tương lai đoàn thể. Để kịp thời cứu vãn sự suy sụp đó, Phật Giáo Hòa Hảo cần đặt lại chánh sách đối với thành phần tín đồ mới lớn, tạo cho họ niềm tin nơi giáo thuyết, vào sự lãnh đạo và sự tham gia tích cực mọi hoạt động của đoàn thể.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn