Đức Giáo Chủ Xuất Hiện

11 Tháng Mười Một 200512:00 SA(Xem: 38845)
Đức Giáo Chủ Xuất Hiện

 Sau 39 năm kể từ khi Ông Sư Vãi vắng bóng thì Đức Huỳnh Giáo Chủ hoằng khai đại đạo.
 Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939), Ngài được 21 tuổi, đứng ra khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo.

 Danh từ Phật Giáo đã nói lên một cách sáng tỏ rằng Đạo Ngài là đạo Phật, nguyên lai từ Đức Thích Ca; còn hai tiếng Hòa Hảo là địa danh nơi Ngài sanh trưởng, ngẫu nhiên bao hàm một ý nghĩa từ bi, vả lại Ngài cũng thường ký biệt danh Hòa Hảo, cho nên tôn giáo của Ngài mới mang danh từ Phật Giáo Hòa Hảo.

 Cũng y như trường hợp của Đức Phật Thầy, Đức Phật Trùm và Đức Bổn Sư, Đức Giáo Chủ tự nhiên tỏ ngộ. Ngài chửa bịnh, thuyết pháp và viết kinh để phổ truyền mối đạo. Nếu đem so với công việc của các vị trước kia từ Đức Phật Thầy trở xuống, công việc của Ngài – vì hoành cảnh và thời cơ khác nhau – đã tiến bộ vượt bực.

 Ngài đã cứu được rất đông người đau bịnh ngặt, thuyết pháp rất nhiều chỗ, và nhất là sáng tác kinh kệ rất dồi dào để rồi thu hút hằng triệu tín đồ trong một thời gian ngắn ngoài tầm tưởng tượng.

 Ôn lại thời gian từ năm 1939 đến 1947, đạo Phật Giáo Hòa Hảo đã trải qua biết mấy độ thăng trầm, và Đức Giáo Chủ đã vì quá thương xót chúng sanh mà phải gánh chịu vô vàn gian nan chua xót (3)

 Muốn lập Đạo có câu thành bại
 Sự truân chuyên của khách thiền môn
 Khắp sáu châu nức tiếng người đồn
 Ta chịu khổ khổ cho bá tánh.


 Bởi đức hy sinh vô cùng và lòng từ bi vô lượng đó mà Đức Giáo Chủ đã nắm được thành công lớn giữa một thời đại nhiễu nhương, dẫy đầy những mâu thuẩn lớn, để rồi trên triển vọng, người ta thấy chắc chắn trăm phần trăm. Ngài sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề lớn.
*****
Chú Thích:

(3) Xem chương 18, Sự bành trướng và tiềm lực tự tồn của P.G.H.H.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn