Hội Long Hoa, ngày giải quyết vấn đề

11 Tháng Mười Một 200512:00 SA(Xem: 40688)
Hội Long Hoa, ngày giải quyết vấn đề

 

Quan điểm hòa bình của P.G.H.H. là phải có một Long Hoa Đại Hội để giải quyết vấn đề mà toàn thể nhân loại đang bị chìm sâu trong bế tắc – Việc ấy tuy không thấy định rõ thời gian, nhưng khi cơ biến thì nó sẽ xảy ra dễ dàng trong chớp mắt. Chính Đức Thầy đã nói:

 

Muôn thu thiên định khắc kỳ

Hạ ngươn sắc lịnh khai kỳ Long Hoa

 

Mục đích của Hội là một cuộc lọc lừa, một trường thi cử, một cuộc đổi dời lớn lao và toàn diện. Hình ảnh của một cuộc đại cách mạng trong một quốc gia, dù phải trải qua những sát hại tàn nhẫn và khũng khiếp – ví như cuộc cách mạng 1789 của nước Pháp cũng không thể so bì được với một cuộc đổi đời trên toàn thể nhân loại. Cuộc lọc lừa đó là một sự kiện tiền định:

 

Long Hoa Tiên Phật đáo ta bà

Lừa lọc con lành diệt quỉ ma

Nếu mãi mê mang mùi tục lụy

Linh hồn chìm đắm chốn nê hà

 

Hoặc là:

 

Lập rồi cái Hội Long Hoa

Đặng coi hiền đức được mà bao nhiêu!

Gian tà hồn xác cũng tiêu

Thảm thương bá tánh chín chiều quặn đau

 

Những người được thoát khỏi bao nhiêu tai biến của cục diện tang thương để hưởng cảnh thái hòa trong một ngươn lớn ấy, ắt phải là người tốt, có lắm duyên lành và đã có trải qua nhiều lúc tu học:

 

Khá chí tâm học hành Kinh Sám

Thoát nơi miền hắc ám phong ba

Trở chơn cho kịp Long Hoa

Long Hoa có mặt ấy là hiền nhơn

 

Chính vì có cuộc tiền định như đã nói, cho nên Đức Thầy mới đã nhiều lần nhắc nhở mọi người:

 

“Phật vương đà chỉ rõ máy diệu huyền, chuyển lập Hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền Đại Đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang”.

 

Như những điều thượng dẫn, chúng ta đều nhận biết khá rõ là cuộc hòa bình đó sẽ được thụ hưởng khắp “vạn quốc chư bang” chứ không riêng tại Việt Nam hay một nơi nào, tuy nhiên Việt Nam vẫn được giữ một vai trò quan trọng của nó trong niên đại hòa bình qua sự ghi nhận trong kinh Tứ Thánh:

 

Cũng gần sắp trổ nhà Nam

Nay còn phong kiến tứ tam tranh giành

Sắp đời như sợi chỉ mành

................

 

Núi rừng trổ ngọc trổ ngà

Long Hoa lại trổ trên tòa Thượng ngươn

Nam nang một lá quế đơn

Năm châu tựu hội Thất Sơn đông vầy

 

Hoặc tìm thấy được rải rác trong Sấm Kinh của Đức Giáo Chủ:

 

Ngày vâng chỉ đáo lai trần thế

Cõi Trung Ương nhằm đất nước Việt Nam

......................

 

Cõi Trung Ương luân chuyển phương Nam

Mở hội thánh chọn người trung hiếu

 

Bức tranh “trẻ ngậm cơm, già vỗ bụng” sẽ có dịp hiện ra khắp chỗ; con người không còn hậm hực trong nghi ngờ thù hận như ngày nào, mà trái lại, tình thương tràn ngập khắp nơi, bởi vì “hiền lành chừng đó sum vầy”, để mới có thể “trong bốn bể chúng dân lạc nghiệp”.

 

***

 

Qua sự nghiên cứu và tìm hiểu vấn đề Hòa bình được nêu ra trong các lời giảng hóa của Đức Giáo Chủ, chúng ta được biết rằng nhân loại hiện nay đang sống trong “đời ngươn hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sự tai ương”. Do đó, người ta phải trải qua những cuộc đào thải kinh khủng để chuyển vận lọc lừa, để đốt đường mà vượt khỏi giai đoạn cùng cơ tận pháp trong lịch sử nhân loại, hầu tiến tới một thời thượng ngươn tươi đẹp thái hòa.

 

Ta có thể coi sự chuyển vận đó là một giải pháp tháo gỡ những mâu thuẫn chồng chất đã đưa nhân loại vào chỗ bế tắc nhất không nẻo ra. Tất nhiên giải pháp ấy phải được khế hợp giữa thời cơ và lý tình mới có thể vận hành chuyển hóa được.

 

Chúng ta nguyện cầu và mong ước ngày ấy sẽ chóng đến, và chúng ta sẽ hạnh hỉ mà được là một trong những người thiện duyên, để:

 

Mau chơn kịp bước Long Hoa Hội

Chầu Phật hòa vui cõi Đại Đồng

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn