Ảnh Hưởng Trong Đại Chúng

11 Tháng Mười Một 200512:00 SA(Xem: 37895)
Ảnh Hưởng Trong Đại Chúng

Chỉ trong một phần tư thế kỷ sinh hoạt, đạo P.G.H.H. đã có ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân Việt Nam và gây được tiếng vang lớn lao trên trường quốc tế . Điều đó khiến cho nhiều bậc thức giả suy nghĩ và họ đã đặt lên những câu hỏi trước chúng tôi trong những ngày gần đây.

 Để giải đáp thắc mắc ấy, chúng ta nhận được một cách rõ ràng rằng trước hết Đức Giáo Chủ đã nhận thức được thời cơ, đã nắm vững được mối mặc khải của lý thiên đình. Kế đó Ngài đã biết nắm lấy nông dân trên một miền đất phì nhiêu là Hậu Giang để làm căn cứ và xuất phát điểm. Và sau cùng, Ngài đã hướng được đa số nhân dân quay về một mối. Thế là các điều kiện Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa Ngài đều có đủ trong tay.

 Thêm vào đó, Ngài có một căn bản giáo lý vững chắc: đem Tứ Ân dạy người tu tròn nhân đạo, lấy Tịnh Độ đưa tín đồ đến chỗ giải thoát trần lao. Ngài còn có tư tưởng chánh trị tiến bộ trên căn bản Quốc Gia Dân Tộc để đưa người ta đến một nền Dân Chủ Xã Hội công bằng (4)

 Những điều kiện khai quát dẫn trên, là duyên do chính yếu để làm cho P.G.H.H. bành trướng trên hai phương diện thực chất và ảnh hưởng.

 Trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa hiện nay, chỉ có các tỉnh miền Hậu Giang là an ninh vững chắc nhứt là nhờ đâu, nếu không công bằng và thẳng thắn mà nhận rằng do ảnh hưởng của P.G.H.H.?

 Ảnh hưởng đó, trong tương lai, sẽ còn bành trướng một cách khó mà tưởng tượng, bởi một lẽ khá dễ hiểu là giáo lý của Ngài rất thích hợp với đời sống thực tế của toàn thể chúng sanh.
******
Chú thích:

(4) Xem chương IX. Tinh Thần Cách Mạng Quốc Gia trong P.G.H.H.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn