Ái quốc là một cạnh khía của Từ Bi

11 Tháng Mười Một 200512:00 SA(Xem: 37032)
Ái quốc là một cạnh khía của Từ Bi

 

Như trên đã thấy, Từ là phải tìm cho chúng sanh niềm vui và Bi là phải xót thương và phải làm sao cứu khổ cho mọi người. Nếu nước mất thì người dân mất hết niềm vui, phải bị xích cùm ràng buộc, chết hại thảm thương, người có lòng từ bi đâu nỡ thấy đồng chủng mình bị kẽ xâm lăng giày xéo!

 

Phương chi “hễ nước mất thì cơ sở của Đạo bị lấp vùi, nước còn nền Đạo được phát khai rực rỡ”. Cho nên cứu quốc cũng là một hình thức bảo vệ tín ngưỡng nữa. Trong tứ đại trong ân, riêng về ân đất nước, Đức Giáo Chủ đã dạy các tín đồ của Ngài rằng:

 

“Hãy tùy tài tùy sức, nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Thoảng như không đủ tài lực đảm đương việc lớn chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, ta phải ráng tránh đừng làm việc gì sơ xuất đến đỗi làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước. Đó là ta đền ơn cho đất nước vậy”.

 

Như vậy, ái quốc còn là một cạnh khía của từ bi. Đã vì chánh nghĩa, vì đức hiếu sinh, hiếu hòa của một sắc dân, của một giống nòi mà đứng ra tự vệ, chế ngự, kềm hãm, không để cho có sự tàn hại, bức áp của một sắc dân khác, và tránh cho họ cái tội cướp nước, sát nhân, thì không có gì là trái với định luật thiên nhiên cả.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn