Điều thứ sáu:

01 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 27688)
Điều thứ sáu:

 Ta chẳng nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi Diêm vương không bao giờ ăn hối lộ của ta, mà cũng không xài được nữa: phải để tiền lãng phí ấy mà cứu trợ cho những người lỡ đường đói rách tàn tật.

 

 

Từ lâu dân ta có tục lệ đốt giấy tiền vàng bạc, quần áo, tin tưởng rằng những vật ấy sẽ được xài ở Diêm cung. Có kẻ đốt lầu kho với lòng tin tưởng một ngày kia, khi chết đi, sẽ có tiền bạc mà xài ở cõi âm ty. Người ta tin việc làm ấy là đúng với giáo pháp, chớ có biết đâu việc đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo là một trò phỉnh gạt do bạn Vương Dư đời Đường sáng chế ra để trục lợi.

 

Theo sách Trực ngôn cảnh giáo có chép rằng: Vương Luân miêu duệ của Vương Dự lập mưu với một người bạn giả chết để bày trò tiêu thụ giấy tiền vàng bạc do y chế tạo.

 

Người bạn của Vương Luân giả chết, được đem đi chôn, Vương Luân bèn đem giấy tiền vàng bạc đến xin chuộc mạng. Khi đốt giấy tiền vàng bạc xong, người bạn của Vương Luân sống lại. Do đó người đời tin theo. Và tục đốt giấy tiền vàng bạc thịnh hành đem lợi cho bọn Vương Luân chẳng ít.

 

Vốn là trò dối mị thế mà cái tục đốt giấy tiền vàng bạc, từ bên Trung quốc du nhập xứ ta, cũng được dân ta tin theo. Thật ra có nhiều lý lẽ chứng tỏ việc đốt giấy tiền vàng bạc là vô lý:

 

a) – Ngay như ở thế gian, mỗi nước đều có tiền tệ khác nhau, không thể đem tiền ở xứ này qua xài xứ khác được. Không lẽ ở cõi âm ty kia, nếu có vấn đề tiền tệ như ở thế gian, lại chỉ có một thứ tiền do mấy anh ba Tàu làm, mạnh ai nấy làm chẳng có luật lệ gì qui định số lượng cả. Nếu không cho đó là điều vô lý thì ở cõi âm chắc tiền bạc sẽ mất giá trị vì vấn đề lạm phát ở thế gian.

 

 

b) – Cứ theo kinh Phật, sau khi chết, con người chỉ còn Trung ấm hay thần thức. Những Trung ấm ấy sống bằng thức thực, đâu có như thế gian cần dùng tiền mua vật ăn thức uống.

 

 

c) – Đã tu hành, ai cũng muốn được về Tiên cành hay siêu thoát. Trong lúc đó lại gửi tiền xuống âm ty để rồi ngày kia, khi đọa lạc xuống đó sẽ có tiền mà xài; như thế chẳng là trái ngược sao! Vì rằng khi ta tu để đi lên lại tâm nguyện muốn đi xuống.

 

Nói tóm lại, nới điều thứ sáu, Đức Thầy muốn phá tà kiến, cái óc tin nhảm nhí của tín đồ để đem về con đường chánh kiến là cái thấy nhận thức đúng đắn của chơn trí, đạt đến chân lý.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn