1 – Ân Đất Nước

02 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 25379)
1 – Ân Đất Nước

 

Đất nước là nơi sanh trưởng của ta và tổ phụ ta. Cho nên sự thạnh suy hay vinh nhục của Đất nước đều có liên hệ đến đời sống tinh thần và vật chất của ta. Vì thế ta có bổn phận bảo trì và làm vinh quang quê hương tổ quốc mà dân tộc ta, các bậc tiền nhân đã đổ nhiều mồ hôi nước mắt, xương trắng máu đào đề tài bồi xây đắp.

 

Đức Thầy có khuyên:

 

“Hãy tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Thảng như không đủ tài lực đảm đương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, ta phải nên tránh đừng làm việc gì sơ xuất đến đỗi làm cho nước nhà đau khổ và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây tổn hại cho đất nước.

 

Ông Thanh Sĩ cũng viết:

 

“Dân tộc Việt-Nam hơn bốn ngàn năm lịch sử vẫn tự cường và ngang nhiên ở vùng đất chữ S, mặc dù sống gần con hạm Trung-Hoa mà không bị mất một miếng thịt nào cả. Và từng sản xuất rất nhiều anh minh tuấn kiệt,với những chiến sách, với những oai hùng đã từng sức một chống mười,chống trăm chống ngàn, được thắng luôn một cách anh dũng. Bằng chứng là nhà Minh, nhà Nguyên, nhà thanh qua đây đều thất bại một cách nhục nhã. Với những thế kỷ trước như thế nào thì thế kỷ này cũng vậy. Ông cha ta đẻ chúng ta, nếu ông cha chúng ta có chí hùng cường để làm cho nước nhà độc lập phú cường, để sánh ngang hàng với các cường quốc, làm cho hương danh của Tổ phụ được thơm tho và giúp nước nhà được miên viễn. Với sự cứu quốc quan hệ nhứt là ở giai đoạn này; chúng ta cần nỗ lực đem tài năng mình để cáng đáng một công việc làm lớn nhỏ nào có thể giúp cho Tổ quốc sớm phục hưng. Có được như thế chúng ta mới đáp ân đất nước một phần nào vậy”.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn