Không Dùng Tà Thuật

02 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 26420)
Không Dùng Tà Thuật

 

 

CHÁNH. – Trong Sám Giảng, Đức thầy có khuyên:

 

Bàng môn tài phép nào tường,

Kêu trời giậm đất cũng thì dạ rân.

Nói cho trần thế liệu toan,

Chớ theo tà đạo mà tan xác hồn.

Nó làm nhiều phép nhiều môn,

Bùa mê thuốc lú mê hồn chúng sanh.

Thành bình sái đậu cũng rành,

Nếu tin thời mắc tan tành về sau.

 

Cứ theo lời Đức Thầy dặn như trên thì những kẻ dùng tà thuật đích thị là tà đạo. Những người chơn chánh theo đạo Phật, mặc dầu chúng đến bực A-la-Hán có đủ phép thần thông cũng ít khi dùng đến. Nếu có thị hiện ra cũng là việc cực chẳng đã cứu độ dân sanh cho hết bịnh, để họ cảm ân đức mà qui đầu Phật pháp, nhưng một khi cứu độ rồi thì không thị hiện nữa.

 

Như trường hợp Đức Thầy, ta đủ thấy, như lời Ngài nói, Ngài “dùng huyền diệu của tiên gia độ bịnh để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan” cũng là vì cái lý đó. Thế nên sau một thời gian độ bịnh, Ngài không dùng phương pháp đó nữa, là cũng bởi sợ người đời hiểu lầm mục đích hưng truyền chánh pháp của Ngài mà lơi việc tu hành.

 

Cũng như hồi Phật còn trụ thế, ở thành Vương xá có một nhà phú hộ kia có một cái bát bằng bạch đàn nhận châu ngọc rất quí. Ông ta trồng một cây trụ rất cao, treo cái bát ấy lên trên chót vót rồi viết một tấm bảng như vầy: “Thầy sa môn nào không dùng thang, dùng móc mà chỉ dùng thần thông lấy cái bát xuống được thì ta cho lấy làm cửa.

 

Ông Ca-Diếp đến nơi, bèn chấp tay lại thì cái bát sa xuống. Ông lấy đem về tịnh xá. Thiên hạ trầm trồ khen ngợi. Phật hay tin ấy bèn xách gậy lại đập bể cái bát rồi cấm đệ tử từ đó chẳng được dùng thần thông nữa.

 

Sỡ dĩ Phật cấm, cũng vì sợ thế gian hiểu lầm giáo pháp của Ngài với ngoại đạo.

 

Như thế đủ thấy, phàm là người tu theo Phật thì không bao giờ dùng tà thuật.

 

TÀ. – Chỉ có bọn tà giáo thì lúc nào cũng trưng bày phép này phép nọ để khoe khoang và mê hoặc dân chúng.

 

Đức Thầy đã cho ta biết trước và căn dặn:

 

Phật Trời đâu dụng phép linh,

Chỉ dùng đạo đức mặc tình ghét ưa.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn