- Những sự mầu nhiệm nơi miền Thất Sơn .

13 Tháng Giêng 200612:00 SA(Xem: 41315)
 - Những sự mầu nhiệm nơi miền Thất Sơn .
Trừ những hạng người vô-thần hay những người có óc hoài-nghi thì ai ai cũng nhìn-nhận vùng Thất-Sơn có chứa lắm điều lạ-lùng ký-bí.

Sự mầu-nhiệm ấy người ta có thể nhận-thức bằng mắt bằng tai hoặc cảm-thông bằng tâm bằng trí.

Điện Cây Quế. Nếu đi lên Cấm-sơn bằng ngả Rầy-Đét và khi tới Đá Chai rồi dòm qua phía tả người ta sẽ thấy vùng điện Cây Quế, hơi có cây quế và bắp trầm-hương. (Mùi thơm kỳ lạ của trầm-hương có thể bắt hơi ngửi được tại Đá Chài) Những người đi núi Cấm đều có nghe thuật rằng tại Điện Cây Quế có một cặp rắn hổ-mây khổng-lồ, hằng lo giữ-gìn hai vật quí nói trên. Vả lại người tình cờ đi đến đây thì mới gặp trầm, gặp quế, còn người cố ý đem dao mác theo để tìm thì không khi nào gặp được. Người ta cũng có thuật lại rằng mười mấy năm về trước có ba người Chà-Và (Mã-Lai) ở Nam-Vang, phép-thuật rất cao-cường, cố đến Điện nầy với cái mộng làm phú-hộ nhờ trầm và quế. Nhưng họ đã hộc máu chết tươi, bỏ rơi mộng đẹp.

Người ta cũng nói gần Điện nầy có một cái hầm chứa đồ kiểu xưa. Người Miên ở vùng nầy mỗi khi có việc cần dùng nhiều chén bát thì cứ đến đây mượn về xài rồi đem lại trả. Có người thấy đồ tốt, động tánh tham, đem đồ xấu lại để đổi. Từ đó hầm chén bị một tảng đá to-tướng lắp kín, không vào được.

Điện Ông Hổ. Trước cửa chùa Phật Lớn (1) có con đường đi xuống Điện Ông Hổ (2), và Điện Thiêng-Linh, nơi mà các pháp-sư đến luyện bùa ghép (3). Chỉ đôi khi người ta mới gặp một con cọp nằm trong Điện. Người ta nói cọp ở núi Cấm là cọp tu không hề ăn thịt ai.Trái lại cọp bên núi Bà Đội Om gần đó không tu nên rất hung-bạo. Người ta cũng có nói mấy con cọp ở núi Bà Đội bén mảng qua núi Cấm thì lập-tức bị cọp ở núi nầy đuổi về liền.

Hang Khỉ. Theo con đường đến Điện Ông Hổ, người ta cũng còn gặp một cái hang gọi là hang Khỉ. Tuy là gọi thế chớ không thấy trong hang nầy
-------------------------
     1. Chùa nầy có một cốt Phật bằng xi-măng rất lớn và do ông Bảy Do cất.
     2. Kêu theo tiếng người ta thường dùng, chớ theo Đức Thầy thì cọp kêu cọp, tượng kêu tượng.
     3. Điện nầy của cô Thiêng linh, một thiếu-nữ đã lên đây tu với thân-mẫu từ năm 14 tuổi. Khi bà thân cô qua đời thì điện nầy để cho cô.
-------------------------
có con khỉ nào. Người ta chỉ biết miệng hang ấy rộng bằng cái thúng giạ. Từ miệng xuống tới đáy độ hơn 5 thước tây. Đường đi xuống hang rất khó-khăn vì đây những đá lởm-chởm. Đáy hang khá rộng, vuông-vúc chừng 5 thước. Chính giữa có tấm vách ngăn, có cửa qua lại bên phòng. Bên nào cũng có bàn nhị-đẳng. Hai bên bàn nhị-đẳng nầy có hai cái ghế đẩu bằng đá để bước lên đốt và cắm nhang.

Năm 1940, một người bạn của chúng tôi có thấy ba người đến ở tu trong hang nầy. Mấy người nầy là một thiếu-nữ lối 16 tuổi, bỏ tóc xả, ở bên hữu phòng, và hai người đàn-ông đầu để tóc, mặc quần ngắn đen và áo khỉ ở bên phòng phía tả. Có lẽ ba người nầy ở đây khá lâu nên khi rọi đèn chóa mắt thấy mặt mày họ trắng xanh.

Điện Kín Trên chót núi Tô có một cái điện gọi là Điện-Kín. Một vài người đi núi về có thuật lại rằng tại Điện nầy có rắn hổ-mây to lớn (bề tròn bằng thúng giê). Người ta nói rắn ấy chầu « Bà » ở Điện Ngũ-Hành.

Người ta cũng nói hang đá ở Điện-Kín ăn qua tới núi Cấm. Muốn thám-hiểm địa-huyệt nầy, phải dùng đèn cầy thứ lớn. Nhưng chưa thấy có ai đi suốt huyệt nầy. Trong kỳ đăng sơn với Đức Thầy (kỳ thứ ba) ông Ngô-ngọc-Chơn có xuống Hang-Kín nầy và đi được một chập. Nhưng vì âm-khí làm cho ông lạnh người và ghê-rợn vô cùng nên ông phải quày trở lên.

Nói tóm lại là người ở miệt đồng ruộng mà chưa từng viếng non thì khi lên đây sẽ vô cùng ngạc-nhiên mà thấy nhiều chuyện lạ: nào là những tảng đá hơn mười thước bề cao, nào là những đại-thọ gốc độ chục ôm, cao mút ót, thẳng như cây đèn cầy, nào là những lá dầu bề dài hơn 7 tất tây nào là những bụi mây gai dài cả gang tay, nào là rít to, mình bằng cái thúng, nào là cọp, khỉ, đười-ươi, nào là heo rừng, hươu, nai, hồng-hoàng cao-các.

Nhưng đáng chú ý hơn hết là sự linh-thiêng huyền-diệu nơi chốn rừng thẳm non cao. Các đấng vô hình ở trên non luôn luôn sẵn-sàng làm cho các bạn biết sự hiển linh của non núi. Bạn nguyện-ước điều gì sẽ được toại nguyện ngay, hoặc sẽ được lãnh-hội sự thù-đáp ngay. Các việc đó các bạn sẽ có dịp để thí-nghiệm, nếu bạn muốn.

Cách hơn hai năm về trước,tại chợ Mỹ-Lương (Hòa-Hảo) có một ông bạn lên núi Cấm phát-nguyện chịu khổ-lao 3 tháng 10 ngày để tìm hiểu một vấn để nan-giải. Sau khi phát nguyện vài ngày, ông ta bị V.M. bắt giam-cầm đúng 100 ngày. Trong khi bị lao-khổ, ông đã lãnh-hội tất cả những chỗ bí-ẩn của vần-đề.

Nói vắn tắt là mình tưởng-nghĩ thế nào các vị Sơn-Thần đều biết hết và tùy theo sự hành-động của mình, mình sẽ được hữu-hạnh hay phải chịu họa tai trong khi bước chơn lên núi.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn