8- Về tinh thần ưu quân ái quốc .

13 Tháng Giêng 200612:00 SA(Xem: 36575)
 8- Về tinh thần ưu quân ái quốc .
Nhưng nếu nhắc lời các vị trong phái B.S.K.H. nói về Thất-Sơn, ta phải nhắc đến tấm lòng ưu Quân ái Quốc, mưu Đạo vị Dân của các Ngài.

a.Ông Ba Thới há không có nói:

« Mắt đoái nhìn Tiên cảnh Thất-Sơn,
Ngùi ngùi nhớ Chúa đội ơn lộc Thầy.
Oán đa oán ơn kiến thiểu ơn,
Hội lành nỡ bỏ Thất-Sơn sao đành.
Dạ bao đành vong kiểng Thất-Sơn,
Chí bất luận phủi ơn đại đế.
Người ở đời có chí thì hơn.
Bất quí Thất-Sơn nhơn bất lực.
Ngó lên Bẩy Núi thấy rừng.
Thương người trung nghĩa biết chừng nào nguôi.
Bề nào hội thí Thất-Sơn,
Biết rằng quân-tử tiểu nhơn vuông tròn.
Thiện đươn hậu nhựt hớn hài,
Sum vinh quyền-quí lâu dài Thất-Sơn »

b.Đức Huỳnh Giáo-Chủ sau khi nghĩ đêm tai núi Két hồi năm 1939 và sáng lại, trước khi lui chơn, có kêu « Chư Sơn Bảy Núi » (Chư-vị Sơn-Thần Năm Non Bảy Núi) mà bảo:

« Vậy hỡi chư thần mau nối gót.
Theo Thầy dắt chúng khỏi nồng cay »

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn