1- Thân thế .

13 Tháng Giêng 200612:00 SA(Xem: 36610)
 1- Thân thế .
Tại thôn Hòa-Hảo, quận Tân-Châu, tỉnh Châu-Đốc (miền Nam Việt-Nam), một vùng đất phì-nhiêu nhờ con sông Cửu-Long (Tiền-giang) hằng năm đem lại biết bao triệu tấn đất phù-sa béo-bở, đã ra đời một bậc vĩ-nhân, năm nay (1955) được 37 tuổi.

Bậc vĩ-nhân ấy là ông HUỲNH-PHÚ-SỔ mà người đời gọi là ÔNG TỪ HÒA HẢO hay ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ, còn anh em tín-đồ thì tôn xưng là ĐỨC THẦY. Ngài sanh năm Kỷ-Mùi (1919) và là con trai của ĐỨC ÔNG HUỲNH-CÔNG-BỘ và ĐỨC BÀ LÊ-THỊ-NHẬM, gia-cư tại thôn Hòa-Hảo, gần Vàm-Nao lối 3 cây số ngàn.

Xưa kia, khi Đức Phật Thích-Ca giáng-sinh thì trước hết Ngài có quan-sát năm việc như dưới đây:

1.Quan sát cơ-duyên của chúng-sanh đã thuần
------------------
I. XIN LƯU Ý : Đây chỉ là LƯỢC-SỬ của Đức Thầy. Tìm đọc quyển « TIỂU SỬ của ĐỨC HUỲNH GIÁO-CHỦ » đầy đủ hơn.
------------------
thục hay chưa thuần-thục.

2.Quan-sát thời-kỳ đã đến hay chưa đến.

3.Quan-sát hết thảy trong các quốc-độ coi nước nào là trung tim cõi Ta-bà nầy.

4. Quan-sát chủng tộc nào quí - thạnh hơn hết.

5. Quan-sát nhơn-duyên trong đời quá-khứ coi người nào chơn-chánh đáng làm cha mẹ.

Ngày nay, muốn hiểu rõ Đức Thầy, hãy xem những điều Ngài đã quan – sát như dưới đây: 1. Nghiệp-quả của chúng-sanh đã mùi rồi, vì Đức Thầy có nói : « Đến ngày trả quả ầm-ỳ biết bao », 2. Trong bài « Lịch-sử của Thầy » Đức Thầy có câu : « Vì thời-cơ đã đến, lý Thiện-Đinh hoạch-định…», 3. Trong bài « Diệu-pháp quang-minh » Đức Thầy viết: « Cõi Trung-Ương luân-chuyển phương Nam, 4. Trong bài « Nang thơ cẩm tù » Đức Thầy có câu: « Giống Hồng-Lạc kim chi ngọc diệp », 5. Xưa kia vua Tịnh-Phạn vương và Hoàng-hậu Ma-Da đầy lòng nhân-đức mới sanh được Đức Thích Ca thì ngày nay Đức Ông và Đức Bà hẳn cũng phải là bậc nhân từ đức-hạnh mới sanh được Đức Thầy. Vả lại, nếu không thế thì sao toàn-thể anh em tín-đồ và người ngoài tôn-giáo lại tôn xưng là Đức Ông, Đức Bà?

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn