7- Về việc lúa bay .

13 Tháng Giêng 200612:00 SA(Xem: 39055)
 7- Về việc lúa bay .
Mà muốn cử đồ đại sự, trước nhất phải nghĩ đến vấn đề lương-thực. Muốn biết các vị Sơn-Thần đã lo-lắng đến vấn đề nầy thế nào, xin đọc mấy câu dưới đây của Đức Huỳnh Giáo-Chủ trong quyển « Sấm-giảng khuyên người đời tu-niệm » viết năm 1939:

« Ngôi chơi đạo-lý bàn qua,
Mấy người có biết lúa mùa bay không?
Có người đạo lý hơi thông,
Xin ông bày tỏ cho tôi hiểu rày.
Điên nghe liền mới tỏ bày,
Lúa bay về núi dành rày ngày sau ».

Lối từ năm 1943, nhiều người ở miền Hậu-Giang đả có dịp nghe tiếng lúa bay hoặc hứng được lúa bay…

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn