5- Về Hội Long Hoa tại Thất Sơn .

13 Tháng Giêng 200612:00 SA(Xem: 36063)
 5- Về Hội Long Hoa tại Thất Sơn .
Đến cái việc Hội Long-Hoa sẽ chuyển lập lại Thất-Sơn thì:

a.Tứ-Thánh tiên-tri như vầy:

« Núi rừng trổ ngọc trổ ngà,
Long-Hoa lại trổ trên tòa Thượng-ngươn.
Nam bang một lá quế đơn,
Năm châu tựu hội Thất-Sơn đông vầy,
Ngày sau có một không hai,
Thất-Sơn duy nhứt Như-Lai lập đời »,

b.Đức Huỳnh Giáo-Chủ có nói: « Hội long-Hoa chọn kẻ tu-mi, Người hiền-đức đặng phò Chơn Chúa ». Bởi vậy, Ngài khuyên tín-đồ phải rán:

« Làm cho rồi phận tu-mi,
Sau nầy sẽ thấy ly-kỳ Năm Non ».

Ngài khuyên anh em tín-đồ:

« Nền đạo-đức, sắc-thinh chớ mến,
Có thuyền từ đưa đến Non Tiên,
Và đã là tín-đồ Hòa-Hảo thì phải:
Hiệp-hòa nhau chờ đợi Năm Non »,

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn