Mẩu chuyện số 42 - ĐOÀN KẾT ĐỂ CHUNG LO

23 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 37644)
Mẩu chuyện số 42 - ĐOÀN KẾT ĐỂ CHUNG LO

N

gày mùng một tháng sáu năm At Dậu, sau khi làm lễ rước lư hương về An Hòa Tự, Đức Thầy qua Năng Gù để đi Khuyến Nông Thuyết Pháp.

Tại Long Xuyên, nơi đây Ngài được tiếp rước trọng thể. Thính chúng nhiệt liệt hoan nghinh trên diễn đàn đặt tại từng lầu một công sở xã Mỹ Phước nay là phòng thông tin tỉnh An giang. Bấy giờ tại Long Xuyên, Ban Trị Sự Tỉnh Bộ có sự bất đồng ý kiến giữa ông Phó Hội Trưởng và ông Thủ Bổn, khiến việc đạo có phần ngưng trệ. Hình như đã biết trước một cách tinh tường, nên khi dùng cơm trưa tại tư thất của ông Võ Tăng Sâm, có sự hiện diện của nhiều nhơn vật cao cấp, Đức Thầy với giọng cương quyết truyền rằng:

-Người làm đạo phải dẹp bỏ mọi tị hiềm cá nhơn, phải chung lo việc đạo với nhau. Kẻ nào chia rẽ về sau sẽ bị đứt đầu.

Tất cả đều im lặng trong bầu không khí nặng nề, răm rắp kính vâng lời dạy của Đấng trọn lành trọn sáng.

Viết theo lời của ông Lê Bá Thế.

PHẦN NHẬN XÉT:

Định luật xưa nay cho biết, chia rẽ thì diệt vong, tự mình diệt lấy mình chớ khỏi đợi đối phương tiêu diệt.

Lời phán của Đức Thầy ở trên là một bản án không hơn, không kém, mà nó cũng có giá trị cao trên việc động viên góp phần tài bồi đạo cả. Nếu hàng ngày tâm niệm và nhứt cử nhứt động đều lấy đó làm phương châm thì người tín đồ Phật Giáo Hào Hảo sẽ làm sáng danh Thầy Tổ và vững vàng Đạo Pháp biết chừng nào.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn