1-Ông Cố Quản

24 Tháng Năm 200912:00 SA(Xem: 31746)
1-Ông Cố Quản

Ông cố Quản, tên là Trần văn Thành, làm đến chức Quản hồi cựu trào. Trong hàng đệ tử của Đức Phật Thầy, ông là người lớn tuổi nhứt. Có lẽ vì thế người ta kêu bằng cố. Hoặc giả, đã gọi con của ông bằng Cậu, mà tuổi Cậu tính ra cũng bằng tuồi nội tổ của người thời nay, nên chi người ta gọi ông là cố Quản đó chăng?

Ông sanh ờ cồn nhỏ, thuộc làng Bình thạnh đông nằm bên tả ngạn Hậu giang, tỉnh Châu đốc. Hồi Đức Phật Thầy giáng thế độ đời ở Xẻo môn, người ta đã thấy ông xuống tại đây để ra mắt Ngài và được Ngài lưu lại mây hôm đàm đạo rất tâm đắc. Chính ông là người đầu tiên được Đức Phật Thầy nhận làm đệ tử. Bởi vậy sau nầy nói đến ông Cố Quản và Đức Phật Thầy, người đời cho rằng đó là bực Thầy trò tâm đắc nhứt: Nhứt sư, nhứt đệ tử!

Hồi ông còn là một quan chức cựu trào, ông có lập sự nghiệp ở Bình thạnh đông. Nhưng khi qui y thọ phái rồi, ông phế cả sự nghiệp mà theo Thầy. Ông vào núi Doi qui tựu dân cư lập nên làng Hưng Thới. Chính ông được Đức Phật Thầy trao cho bốn cây thẻ đi trồng bốn nơi trong vùng Thất sơn mà ngày nay trong thiện nam tín nữ, ai ai cũng còn nhắc nhở đến.

Ông thật là người đạo hạnh cao siêu. Có thể nói ông là một đệ tử hành đúng đạo Tứ ân của Thầy truyền dạy. Cuộc đời của ông luôn luôn kết chặt với bốn chữ: Trung-quân, Ái-quốc. Lúc thiếu thời, ông hiến thân cho triều đình, rồi đến lúc già, ông lại hiến thân cho đất nước.

Sau này, ông cố Quản về Láng Linh ẩn ảnh lo tu hành. Ngài cho khai kinh mở đất làm ruộng rẫy, bạn với trích cò, bắp khoai đỡ dạ, rách lành bao quản, náu nương trong túp lều tranh.

Ngài về chiếm cứ Láng Linh,

Ở mà ẩn sĩ một mình tu thân.

Thời Trời còn khiến nhơn dân,

Nghe Ngài về đó rần rần đến thăm.

Chịu bề khổ hạnh mấy năm,

Khai kinh mở ruộng nhứt tâm tu hành.

Thân Ngài chẳng quản rách lành,

Ở trong Láng đó lều tranh chờ thời.

Người trung đứng giữa mặt Trời,

Đắng cay bao quản vận thời chớ than.

Trích cò nghe át la vang,

Đậu khoai nuôi bữa bắp rang đỡ lòng.

Ông cố Quản có người con trai tên là Trần văn Nhu tục gọi là Cậu Hai. Cậu có nhiều đệ tử, trong đó được biết như: Ông Năm Tịnh hiện nay đương giữ Bửu Hương Các ở Láng Linh; ông Ba Thới mà ai cũng biết là một tay lỗi lạc về văn thơ, đã sáng tác ra chín quyển giảng: Vân-Tiên, Thiện-tư, Cỗ-vãng, Kim-lai, Ngồi buồn, Kim-cổ Kỳ-quan, Cáo-thị, Tứ -đại và Thừa-nhàn; ông Vương Thông ở núi Két, tác giả bài sám giảng về Đức Cố Quản, đăng ở phần phụ lục; ông Phan văn Cậy ở làng Kiến an, quận Chợ mới. Chính ở đầu cồn thôn này, ông có dựng lên ngôi chùa Bửu Sơn Tự, ở đây hiện còn để thờ chiếc ghe sáu bổ của Cậu Hai. Chính trên chiếc ghe này hồi trước, Đức Phật Thầy thường nằm chuyện vãng với ông cố Quản. Về sau, vì thiếu tiền mua gạch cẩn nền chùa mà Cậu Hai phải bán nó đi. Khi cất chùa Bủ Sơn Tự xong, ông tư Cậy có nhờ cô tám Lới và tư Lúa ở Chợ mới mua lại của tư Đồ rồi đem về thờ ở đó. Dầu rằng ghe đóng trên một tăm năm, nhưng ván bổ vẫn còn chắc chắn, bởi đó là chiếc ghe độc mộc. (xem hình số 10).

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn