Tài Liệu Tham Khảo

28 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 15079)
Tài Liệu Tham Khảo


Chữ Nôm:

 

 • Đạo Ông Giảng tập của Đặng Công Hứa (văn lục bát, chép tay, không đề năm sáng tác).

 

 • Trần Quản cơ dữ Gia Nghị binh của Vương Thông (viết năm Kỷ dậu (1809)không rõ ai chép lại).

 

 • Cáo thị cổ tích của Trần Quang Nhơn (bị mất đoạn sau, không rõ năm viết và không rõ ai sao chép).

 

 • Mùa đông phưởng phất gió tây – khuyết danh (văn lục bát, do Lê Văn Hứa chép lại năm Ất mão 1915).

 

Chữ Hán:

 

 • Đại Nam nhất thống chí

 

 • Đại Nam Chánh biên liệt truyện

 

 • Gia Định thành thông chí.

 

 • Mộ chí, bài vị, biển thờ tại núi Sam và Tòng Sơn.

 

 • Bản triều bạn nghịch liệt truyện.

 

Chữ Quốc Ngữ:

 

 • Sấm Giảng người đời (Sư Vãi Bán Khoai – Nhà in Nguyễn Trung Trực, 1949).

 

 • Kim Cổ Kỳ Quan (Bổn cũ soạn lại, rách mất bìa).

 

 • Bổn chánh Kim cổ kỳ quan (tái bản 1969).

 

 • Giảng Phật Thầy (bản chép tay năm 1941)

 

 • Giảng Tòng Sơn (bản chép tay rất cũ, không đề năm).

 

 • Sấm Giảng Thi Văn toàn bộ (Đức Huỳnh Giáo Chủ - BPTGLTU, 1965).

 

 • Nhận thức Phật Giáo Hòa Hảo (NVH – Hương Sen x.b.1969).

 

 • Thất Sơn mầu nhiệm (Dật Sĩ và NVH Liên Chính x.b.1955).

 

 • Đức Phật Thầy Tây An (Vương Kim- Đào Hưng, Long Hoa x.b.1954)

 

 • Cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa (NVH. Tân Sanh x.b.1956).

 

 • Việt khẩn hoang xứ Nam Kỳ dưới triều Nguyễn (Tiên Đàm, Tri Tân từ số 1 đến 29-1941)

 

Chữ Pháp:

 

 • Les societes secrectes en terre d’An-nam, G. Coulet, Sài Gòn, Ardin, 1926.

 

 • Monographie de la province de Long Xuyên – Edition du Moniteur d’indochine – Hà Nội 1930.

 

 • Monogeaphie de la province de Châu Đấc (mất bìa)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn