Hạng Người Cư Sĩ

20 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 21197)
Hạng Người Cư Sĩ

 

“HẠNG học đạo lành gắng tập

NGƯỜI lo trao sửa kịp danh hiền

CƯ- gia dưỡng chí, lưu HỒI-KÝ

SĨ của Đức Huỳnh được giáo khuyên”

 

Viết xong, ngày 27 tháng 8 Âm-lịch năm Quý-Mão (nhằm 14 tháng 10 DL năm 1963)

 

Lễ Thành Lạc Sanh Trưởng

Hòa Bình Thạnh (Long Xuyên)

 

LÊ, Lý truyền roi bút tích xưa

THÀNH- tâm nhứt điểm ý không thừa

LẠC nhàn đạo đức lòng tha thiết

SANH cảnh nhơn từ dạ mến ưa

TRƯỞNG đạt kinh luân răng sửa tánh

HÒA thông diệu pháp, ngụy toan thừa

BÌNH câu chánh lý trong đường tối

THẠNH mậu vui vầy buổi sớm trưa

 

Tác giả

LÊ-THÀNH-LẠC

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn