* Huệ Nhật Hiện

24 Tháng Mười 201312:00 SA(Xem: 6219)
* Huệ Nhật Hiện

Đã biết được rằng tâm trí là hàm tàng tất cả và chủ trì tất cả , nên người tu muốn đạt được thành quả viên mãn, không thể một phút xa rời công việc luyện trí tu tâm, nhứt là phải cố hàng phục vọng tâm để hiển khai chân trí

Đức Phật từng giảng trong kinh Lăng Nghiêm :

“Tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ, điên đảo đủ điều, là do hạt giống nghiệp sẵn có, nó dính liền nhau, như chùm trái ác xoa. Người tu hành không thể thành quả vị vô thượng bồ đề… là bởi không biết hai món chơn và vọng. Nếu các ông lầm lộn tu tập theo vọng niệm, mà muốn chứng được đạo quả, thì cũng như người nấu cát muốn thành cơm dầu trải qua nhiều kiếp cũng không kết quả được”.

Trong Giác Mê Tâm Kệ, Đức Thầy cũng dạy phải dứt trừ các ma tư vọng tưởng để trở lại với diệu lý nhiệm mầu của tâm vương minh huệ, Ngài viết :

Lũ tam bành trong bụng còn đeo
Đoàn lục tặc ta mau sớm giết
Mài gươm Trí cho tinh cho khiết
Dứt Tâm trần kiếm chữ sắc không.

Việc tu tâm luyện trí là một cuộc tranh đấu trên một trận tuyến trường kỳ, hành giả phải chịu nhiều kiên nhẫn mới có thể toại nguyện.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn