Chung

08 Tháng Tám 201112:00 SA(Xem: 8300)
Chung


________

(1) NHƠN VÔ VIỄN LỰ CÓ NGÀY CẬN ƯU: người không biết lo xa ắt có buồn gần. Đúng câu chữ là: “Nhơn vô viễn lự tắt hữu cận ưu”.

(2) TIẾT LẬU: Tiết lộ, nói ra.

(3) CƠ MƯU: Kế hoạch của Tạo công.

(4) GÂY OÁN KẾT CỪU: Tạo thù oán với người.

(5) ĐINH SẮC: Bén và nhọn như cây đinh

(6) ĐƯỜNG LINH: Do chữ linh sàng. Bàn thờ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn