Mục Lục

08 Tháng Tám 201112:00 SA(Xem: 9265)
Mục Lục

Tựa

Thưa

Đức Phật Thầy Tây An Với Tông Phái BSKH

Giảng Giáp Thìn

Giảng Xưa về Đức Thầy

Giảng Mùa Đông

Giảng Năm Ông

Giảng Mười Sầu

Mục Lục

 

Quyển Tiền Giảng Đức Phật Thầy Tây An gồm 4 phẩm: Giảng Giáp Thìn, Giảng Xưa Về Phật Thầy, Giảng Mùa Đông và Giảng Năm Ông, Mười Sầu của tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Ghi lại những sự kiện về tiểu sử, hành trạng và giáo chỉ của Phật Thầy trong suốt thời gian Ngài du hóa và lập tông hành giáo. Do Nguyễn Hữu Hiệp sưu tầm và chú thích. Nguyễn Văn Hầu viết tựa, bìa chính tác giả trình bày, nhà Diễm Chi xuất bản lần đầu 2.000 cuốn tại ấn quán Hoa Sen, xong ngày 27-9-74, phát hành ngày 01-10-74 tại 42/1, Chợ Đình, Thánh Địa Hòa Hảo, Châu Đốc. Giấy phép xuất bản số 4657/74/BVDCH/PHBCNT/ALP/TP. Cấp ngày 21 tháng 8 năm 1974.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn