Đtb 62: Lá Thư Tòa Soạn

02 Tháng Bảy 200312:00 SA(Xem: 14216)
Đtb 62: Lá Thư Tòa Soạn
Đại diện hai Ban Trị Sự Trung-Ương GHPGHH, nhiều Ban Trị Sự GHPGHH Địa-Phương và đông đảo Đồng đạo đã tựu về tham dự Đại Lễ 18-5 tại thủ-đô Hoa-Thạnh-Đốn vào hạ tuần tháng 6 vừa qua. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1993 (Đai Lễ lần thứ 54), một Đại Lễ 18-5 quy mô được hầu hết các BTS Địa phương và Đồng đạo thuộc nhiều Tiểu bang trên toàn quốc Hoa Kỳ tham dự. Đó là hình ảnh hân hoan, ngoạn mục đặc biệt của Đại Lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo-Chủ khai sáng nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo năm nay.

Nhân dịp nầy, một Đại Hội Đạo đã dược triệu tập tiếp liền sau Đại Lễ để thảo luận về hiện tình Giáo Hội, nhu cầu đoàn kết thống nhứt nội bộ và phương thức thực hiện. Thành phần tham dự gồm Trị sự viên các BTSTƯ, các BTS Địa Phương (Washington State, Georgia, Nam California, Arizona, Richmond (VA), Houston, Dallas (TX), Florida, Rochester (NY), Boston (MA), Pittburgh, Philadelphia PA), Sacramento (CA) và Thủ đô Washington DC, cùng nhiều nhiều quý vị Niên lão, Nhân sĩ và Đồng đạo các nơi. Sau khi nhận định, phân tích tình hình chung, trao đổi quan điểm,lập trường, Đại Hội đồng thanh tiến đến việc hình thành một cơ cấu mang danh xưng BAN ĐIỀU HỢP PGHH HẢI NGOẠI với chủ-trương Đoàn Kết Thân Ái, Thống Nhứt Nội Bộ, Phát Huy Đạo Pháp. Nhiệm vụ của Ban Điều Hợp là:

Làm trung gian liên lạc giữa các BTSTƯ và Địa Phương, phối hợp với các BTSTƯ và ĐP tổ-chức các ngày Đại-lễ, Đại hội chung trong Đạo và chánh yếu là tiến hành mọi công việc để thành lập một Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH Thống Nhứt Hải Ngoại trong thời hạn sớm nhứt.

Đây là một dấu hiệu tốt, một bước đầu phấn khởi trong công cuộc mưu tìm sự đoàn kết thống nhứt nội bộ đoàn thể. Nó đáp ứng đúng nguyện vọng thiết tha chánh đáng của đại khối tín đồ PGHH vốn mệt mỏi, đau xót về tình trạng phân hóa, chia rẽ trầm trọng của Giáo Hội từ bao thập niên qua (từ trong nước trước 1975 cho đến hải ngoại bây giờ). Đó là nhờ thiện tâm thiện chí của một số Đồng đạo trung niên các nơi hằng ưu tư cho tiền đồ Giáo Hội, Đạo Pháp. Quý Đồng đạo nầy đã bỏ nhiều thì giờ quý báu, công sức, tâm huyết,... vận động, tiếp xúc, thỉnh cầu, kết hợp để có được thành quả khích lệ nói trên. Công đức nầy thật đáng ghi nhận.

Dĩ nhiên đây mới là bước đầu, dù đầy phấn khởi. Để tiến đến cơ cấu trung ương hải ngoại thống nhứt như đã đề ra, con đường vẫn còn khá dài và đầy khó khăn, trở ngại đòi hỏi thời gian, kiên trì, tích cực hoạt động chớ không thể trong một sớm một chiều màø có được. CS vô thần lo sợ tìm cách đánh phá đã đành mà chính những kẻ giả đạo chống thống nhứt vì muốn độc diễn cũng tung đòn phá hoại, xuyên tạc, chụp mũ. Nhưng chắc chắn CS sẽ không ngăn nổi sức mạnh tâm linh vô biên của Đạo Pháp huyền diệu nhiệm mầu, kẻ ngụy giáo không thể đi ngược ý nguyện, quyết tâm thống hợp của đại khối đồng đạo.

Ý dân là ý Trời, thuận lòng Trời thì còn, nghịch lòng Trời thì mất (Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong). Ý của đồng đạo là ý của Ơn Trên, thuận ý Ơn Trên thì còn, nghịch ý Ơn Trên sẽ bị đào thải thôi.

Con đường đoàn kết thống nhứt, phát huy Đạo Pháp lúc nầy là đúng, có đủ các yếu tố thiên thời (nhu cầu cần thiết), địa lợi (các địa phương hưởng ứng), nhân hòa (đồng đạo ước mong, ủng hộ). Cứ vững tâm tiến hành. Ơn Trên, Thầy Tổ hộä trì, soi sáng, nhứt định sẽ viên thành.


ĐUỐC TỪ BI
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn