Mục IV : Vai trò kinh tế (hay sự đóng góp vào quốc gia)

16 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 23603)
Mục IV : Vai trò kinh tế (hay sự đóng góp vào quốc gia)

 

Sinh hoạt chính của nền kinh tế Việt Nam là nông nghiệp mà vùng châu thổ Cửu Long là trung tâm của hoạt động nầy. Vùng đó lại chính là “giang sơn” của Phật Giáo Hòa Hảo.

 

Sự phì nhiêu và bao la của đất đai, tình hình an ninh thuận tiện, khối nhân công đông đảo và cần cù đủ để kết luận miền Tây Nam Việt Nam là vựa lúa cho toàn thể Việt Nam. (Nạn đói 1945, chánh sách phong tỏa lúa gạo của Chánh phủ từ giữa năm 1973, cũng đã chứng tỏ điều ấy). Hệ luận rút ra từ nguyên lý đó : Phật Giáo Hòa Hảo có thể là “chủ nhân” của vựa lúa Việt nam vì Phật Giáo Hòa hảo có đầy đủ yếu tố vật chất và tinh thần bảo đảm cho lời kết luận trên.

 

Vì vậy, những tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo sẽ là những cán bộ phát triển kinh tế quốc gia trong các lãnh vực nông, ngư, mục. Và các chương trình khai thác tài nguyên khác, Phật Giáo Hòa Hảo sẽ cung ứng khối nhân sự cần tiết. Nếu đoàn thể nầy dấn thân tích cực, đất miền Nam sẽ có người cày, các khu vực kỹ nghệ (biến chế và nhẹ) miền Tây Nam sẽ không thiếu nhân công tốt …

 

Phật Giáo Hòa Hảo sẽ thật sự giúp một phần lớn vào sự phát triển kinh tế quốc gia.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn