CHƯƠNG II : NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA PGHH

16 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 22590)
CHƯƠNG II : NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA PGHH


Từ sau ngày khai đạo nhứt là sau Đệ II Thế Chiến đến nay Phật Giáo Hòa Hảo đã lấn lượt tham gia các hoạt động tôn giáo để qui tụ tín đồ, phổ truyền một quan niệm mới về Phật Đạo; chấp nhận những cuộc đấu tranh chánh trị và võ trang quân sự để đương đầu với các thế lực “phi dân tộc” hầu bảo vể quốc gia và đạo pháp.


Gần đây, trước hoàn cảnh mới, trước nhu cầu khẩn thiết của đoàn thể và quốc gia, Phật Giáo Hòa Hảo lại đã phải nhập cuộc vào các lãnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế và xã hội với chiều hướng tạo dựng một thế đứng chân xác và vững chắc trong lòng dân tộc và lịch sử.


 Chính từ sự dấn thân tích cực đó của lực lượng trẻ trong hoàn cảnh phức tạp của Việt Nam mà dư luận đã phản ảnh khác nhau.


 Thế nên trong Chương II, tác giả khảo luận sẽ trình bày những hoạt động của Phật Giáo Hòa Hảo trong các lãnh vực sau đây : Đoạn I : Truyền giáo 

Đoạn II : Chánh trị - Quân sự 

Đoạn III : Văn hóa - Giáo dục 

Đoạn IV : Kinh tế 

Đoạn V : Y học 

Đoạn VI : Xã hội


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn