Lời Nói Đầu

19 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 23109)
Lời Nói Đầu

 

Trước khi soạn lại một tác phẩm, thì ấn tượng tác giả đã quan niệm vào hàng môn đệ của Đức Giáo Chủ, thì không thể quên được trong bốn chữ PHẬT GIÁO HÒA HẢO.

 

Muốn đáp lại thâm tình trong muộn một, nên tác giả đặt mình khẩn kính tâm thành chiêm ngưỡng vào ý nghĩa bao trùm trong bốn giòng khoán thủ của danh từ:

 

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

 

PHẬT truyền Tôn-Chỉ từ ngàn xưa

GIÁO pháp Từ-Ân hữu lịnh thừa

HÒA hiệp Nhơn-Loài trong bốn biển

HẢO đồng Vũ-Trụ một tình ưa

 

Và sau khi đặt bút tôi cũng không quên điều trọng kính của lòng tôi đã nguyện:

 

Đệ tử hôm nay quyết nguyện trình

Đương danh Thầy Tổ chốn quang minh

Đối cùng Quốc-Nội thông đường Đạo

Sánh với Năm Châu rõ Pháp Kinh

Bác-ái vị tha hóa vạn vật

Từ bi hỉ xả mọi quần sinh

Đại đồng vô tận niềm thương mến

Thế giới thanh bình, dứt chiến chinh.

 

Trân trọng kính chào toàn thể quý độc giả thân mến.

 

Tác giả

Lê Thành Lạc

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn