Chung

24 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 23810)
Chung

 

LỜI PHỤ THÊM

 

Để cho bạn đọc có một ý niệm về sự giống nhau ở đoạn đầu cuốn Giảng của Ông Cử nhan để LAN THIÊN và cuốn Giảng thứ ba của Đức Thầy nhan đề SÁM GIẢNG (xem lại trang 28) chúng tôi xin trích đăng dưới đây hai đoạn giảng ấy:

 

LAN THIÊN

 

Lan thiên một cõi chép chơi

Sơn cao đảnh thượng thảnh thơi vô cùng

Hiu hiu gió thổi đậm đùng

Phất phơ liễu yếu lạnh lùng tòng mai

Mùa xuân tới cảnh lầu đài

Tháng giêng mười chín, thi tài hùng anh

Tử vi mây phủ nhiễu đoanh

Bồng lai một cõi hữu danh chữ đề

Kể từ Phú Quốc mới về

Long Thoàn lên ở dựa kề hai năm

Dạo chơi mấy điện tri âm

Tỏ lời sau trước mấy năm phản hồi

Phận mình trong sạch đã rồi

Đào tiên tạm thực về ngồi cõi xa

Dương trần còn gọi Cử Đa

Cõi tiên chữ đặt hiệu là Ngọc Thanh

Ngày ra chơi chốn rừng xanh

Tối về kinh kệ cửi canh mặc người.

 

SÁM GIẢNG

 

“Ngồi trên đảnh núi Liên đài

Tu hành tâm đạo một mai cứu đời

Lan thiên một cõi xa chơi

Non cao đảnh thượng thảnh thơi vô cùng

Hiu hiu gió thổi lạnh lùng

Phất phơ liễu yếu lạnh lùng tòng mai

Mùa xuân hứng cảnh lầu đài

Lúc còn xác thịt thi tài hùng anh

Tử vi mây phủ nhiễu đoanh

Bồng lai một cõi hữu danh chữ đề

Kể từ tiên cảnh ta về

Non Bồng ta ở dựa kề mấy năm

Dạo chơi tầm bực tri âm

Nay vì thương chúng trần gian phản hồi

Nghĩ mình trong sạch đã rồi

Đào tiên tạm thực về ngồi cõi xa

Phong trần tâm đã rời ra

Ngọc Thanh là hiệu ai mà dám tranh

Ngày ra chơi chốn rừng xanh

Tối về kinh kệ cửi canh mặc người.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn