Câu Chuyện Siêu Hình

24 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 23050)
Câu Chuyện Siêu Hình

 

Qua khỏi hòn non này đổ xuống triền, gặp suối khác, Thầy trò lần theo. Đến 10 giờ trổ ra một cái suối thật lớn, có chỗ rộng cả trăm thước tây. Đức Thầy và tôi nhảy từ hòn này sang tảng nọ. Có chỗ bằng thẳng đi được nhưng ít lắm. Nơi này có rất nhiều cây lớn cả ôm, tróc da còn lỏi, ngọn gâm xuống kẹt đá, gốc trở ngược lên trời. Tòng bá trốc gốc nằm lểnh nghểnh. Có một tấm đá cản ngang suối, nước chảy xoi qua đá, lổ lớn bằng cái nia. Đi theo suối này thường nghe tiếng chim lớn kêu bắt lạnh mình, vượn hú không dứt tiếng.

 

Đến 3 giờ, Đức Thầy dẫn tôi đi dốc ngược lên núi, bên tay trái, vào ngay một cảnh điện tốt đẹp, xưa nay tôi chưa từng thấy. Trên điện này có tàn đá gie ra (mưa không tạt vào được) hình nấc thang tam cấp, mỗi cấp rộng trên 8 thước tây, đá đen láng, bằng phẳng, mặt đá hình phân tam cấp ngang đầu, đứng thẳng, mỗi cấp đều bằng nhau, rất sạch sẽ, gió thổi lòn vào mát mẽ lắm. Cấp dưới có chạm nhiều bài thi chữ nho, tôi có chép đem về nhưng sau làm mất bổn.

 

Đức Thầy nói cùng tôi rằng những bậc siêu phàm nhập Thánh mới vào ở điện này được. Ngài bảo tôi lên hương đèn đảnh lễ. Đức Thầy nói tiếng bí mật một lần nữa. Tôi không hiểu nên hỏi: “Bạch Thầy, Thầy nói tiếng gì lạ vậ?”

 

- “Nói chuyện với mấy bực siêu hình! Đức Thầy đáp lại. Đáng chú ý là khi Đức Thầy đi theo suối này Ngài thường nói lớn những câu sau đây: Hỡi các chư vị Thánh Thần hãy theo Thầy xuống núi cứu thế trợ dân. Hôm nay Thầy đã lâm phàm rồi, sao các ông còn ở đây?”

Từ giã điện này Thầy trò bèn trờ xuống suối. Đi đến tối, Thầy trò lên một tảng đá cao bằng thẳng để nằm ngủ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn