Khi Đến Trung Tòa

24 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 22515)
Khi Đến Trung Tòa

 

 Đúng 1 giờ trưa đến Trung tòa (có người gọi là Long Tuyền). Hai thầy trò dừng chơn để cho hai người bạn đồng hành đi trước . Tại đây có hai kiểng chùa nho nhỏ người tu đông đảo. Đức Thầy ngồi trên tảng đá gần bàn thông thiên, tay chống vàm, mắt ngó ngay vào chùa. Mấy nhà sư, với gương mặt xanh men mét đang dộng chuông gõ mõ làm lễ thời trưa, khi mãn thời cúng, các ông khoác áo tràng dà lần lượt đến chấp tay vào ngực xá Đức Thầy và nói: “Xin chào hai huynh đi viếng non và cầu chúc hai huynh mạnh giỏi”. Một nhà sư tuổi ngoài 50, râu dài đậm đuột hỏi “Hai huynh có đi non này lần nào chưa? Và có ai dẫn dắt không?”

 

- “Chưa, Đức Thầy đáp lại. Nhưng đây là kiểng cũ quê xưa của bần đạo, nay tôi dẫn đệ tử tôi về viếng thăm”.

 

Tôi để ý xem thì lúc ấy gương mặt Đức Thầy đỏ hồng hồng.

 

Đức Thầy bảo tôi làm lễ chư Phật, tôi vưng lời làm y. Đoạn Đức Thầy bảo tôi lấy cho mấy nhà Sư này 3 cuốn giảng (quyển 1,2 và 3), rồi từ giã ra đi. Khi chúng tôi đi xa chừng hơn trăm thước thì có một đồng đạo chạy theo bảo dừng chơn lại.

 

Đức Thầy đứng lại, Chú tiểu nói: “Thưa hai huynh Thầy tôi xin mời hai huynh trở về chùa nghỉ, đợi ít ngày huynh Hai đưa người đi non về sẽ cùng hai huynh chớ nay hai huynh không biết đàng xá, đi trên non này lải thì nguy lắm?” (lải là lạc: người đi núi thường có tục không dám dùng chữ lạc mà dùng chữ lải).

 

Đức Thầy nói: “ Nhờ em trở về bạch lại với Thầy em rằng: Thầy trò ta cầu cho lạc chết bỏ xương trên núi này thì càng quí vô cùng!”

 

Chú tiểu kia trở về, Đức thầy và tôi theo kip hai bạn đồng hành hồi sớm.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn