CHÁNH VĂN (Từ câu 353 đến câu 360)

21 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 41887)
CHÁNH VĂN (Từ câu 353 đến câu 360)

353.“Lui thuyền chèo quế tay gay,

         Thuyền đi nước ngược đến rày cù lao.

                   Xa xa chẳng biết làng nào,

         356. Thiệt làng Long-Khánh ít người nào tu.

                   Tớ Thầy liền giả đui mù,

         Bèn đi ca hát kiếm xu dương-trần.

                   Bá-gia tựu lại rần-rần,

         360. Trong nửa ngày trần chẳng có đồng chi”.

 

LƯỢC GIẢI (Từ câu 353 đến câu 360)

          -Khởi đầu đi dạo Lục châu, Đức Giáo Chủ rời bến Tổ Đình Thánh địa Hòa Hảo, chèo ghe nước ngược đến làng Long Khánh. Ngài nhận xét dân chúng nơi đây ít người hiền lương tu niệm.

          -Thầy trò giả đui mù, đi khắp thôn xóm để ca hát xin tiền, nhưng khác hơn hạng ăn xin thường. Bởi tiếng ca hát của Ngài toàn là lời giác tỉnh bá gia, nhiều người thấy lạ tựu đến nghe, nhưng họ chỉ xem nghe với tánh hiếu kỳ, chớ chẳng thấy ai chịu mở lòng nhơn bố thí.

 

CHÚ THÍCH

          CHÈO QUẾ: (Xem chú thích câu 176, Q.1)

          CÙ LAO: Hòn đất nổi lên ở giữa biển hoặc giữa sông, nhỏ kêu là cồn, lớn kêu là cù lao hay đảo. Cù lao nói trên nằm giữa sông Tiền Giang, mang tên là cù lao Long Khánh.

          XA XA: Hơi xa, không xa lắm.

          LÀNG LONG KHÁNH: Làng nằm trọn trong cù lao Long Khánh. Trước kia thuộc quận Tân Châu, tỉnh Chây Đốc, nay thuộc quận Hồng Ngự, tỉnh Kiến Phong,

 

 

nằm hướng Tây Bắc Thánh địa Hòa Hảo khoảng 20 cây số.

          BÁ GIA: Trăm nhà, chỉ chung cho tất cả dân chúng.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn