Đtb 58: Quan Điểm: Sức Mạnh Tâm Linh

17 Tháng Bảy 200212:00 SA(Xem: 14555)
Đtb 58: Quan Điểm: Sức Mạnh Tâm Linh
Gần một triệu tín-đồ PGHH đã đổ về Thánh-Địa Hòa-Hảo để tham-dự Đại-lễ 18-5, kỷ-niệm 60 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo-Chủ khai-sáng mối Đạo hồi đầu tháng 7 vừa qua. Trước hiện-tượng nầy, dư-luận các giới cũng như quốc-tế vội cho rằng đã có tự-do tín-ngưỡng ở Việt-Nam và PGHH được chính-thức công-nhận và công-khai sinh-hoạt giáo-sự trong nước. Nhiều đoàn-thể, tôn-giáo bạn, thân-hữu đã chân-tình gọi đến thăm hỏi, chúc mừng và chia xẻ niềm vui phục-hoạt.
Nhưng thực-chất sự việc không đơn-giản như vậy. Người ta còn nhớ trước đó, ngày 26-5-99, CS đã dựng lên một Ban Đại-Diện PGHH (dưới hình-thức bầu-bán, dĩ-nhiên là theo lối chỉ-định của CS) gồm 11 người toàn của nhà nước mà đứng đầu là Nguyễn-Văn-Tôn, còn gọi là Mười Tôn, một đảng-viên trên 40 tuổi Đảng, đương-kim Phó Chủ-tịch Mặt- Trận Tổ-Quốc tỉnh An-Giang, đồng-thời cho phép BĐD nầy tổ-chức Đại-Lễ 18/5 năm nay.

Ai cũng biết CS vốn vô-thần, coi tôn-giáo là thuốc phiện, là kẻ thù không đội trời chung cần phải tiêu-diệt. Vì vậy, không phải bổng-nhiên mà CS giác-ngộ, cho tự-do tôn-giáo, dành mọi sự dễ-dàng cho việc hành-đạo, nhứt là đối với PGHH, một Cộng-đồng hữu-thần chống thực-dân xâm-lược, chống CS độc-tài mạnh-mẽ. Sau ngày cưỡng-chiếm Miền Nam, Ban Tôn-giáo nhà nước của CS đã đặt kế-hoạch ba giai-đoạn nhằm vĩnh-viễn xóa bỏ Đạo PGHH trong thời-hạn 15 năm kề từ năm 1980. Tuy-nhiên, trước niềm tin Đạo sắt-son, lòng trung-kiên bất-khuất của người tín-đồ PGHH, Cộng-sản đã không thực-hiện nổi ý-đồ đen tối đó mặc dù đã xử-dụng đủ mọi biện-pháp, thủ-đoạn hung-tàn độc hiểm, từ khủng-bố, đàn-áp, bắt-bớ, tù đày, sát hại tín-đồ, chức-sắc, giải-tán hệ-thống Trị-sự, tịch-thu cơ-sở, tài-sản Giáo-Hội.

Gần đây, trước áp-lực mạnh-mẽ, triền-miên của các Tổ-chức bảo-vệ nhân-quyền quốc-tế, của các quốc-gia văn-minh tiến-bộ yêu chuộng tự-do dân-chủ, của LHQ (với bản phúc-trình về tình-trạng bất-dung tôn-giáo (religious intolerance) ở VN của Đặc-phái-viên Amor sau chuyến đi điều-tra hồi tháng 10/98), của ngành Lập-pháp Hoa-Kỳ (qua chuyến viếng thăm của nữ Dân-biểu Loretta Sanchez để tìm hiểu thực-trạng chính-trị, tôn-giáo ở VN), và quan-trọng hơn cả là việc tái xét hằng năm đạo-luật Jackson-Vanik (vào tháng 6), cuộc thương-thảo mậu-dịch giữa VN và HK, quy-chế tối-huệ-quốc,...) CSVN đã phải muối mặt làm lành, nới lỏng chính-sách đàn-áp tôn-giáo một chút cho dễ coi, được việc.

Đó là lý-do CS gấp rút nặn ra cái gọi là BĐD/PGHH, một hình-thức tôn-giáo quốc-doanh, vừa rồi (từ vận-động đến bầu-cử chỉ có hơn một tháng), nhằm xoa dịu dư-luận thế-giới nói trên để được ban phát các đặc-lợi về kinh-tế, chính-trị (bãi-miễn đạo-luật Jackson Vanik thông-qua hồi tháng 6, hiệp-ước mậu-dịch với HK ký hồi đầu tháng 8 năm nay, và không chừng còn có thể có thêm quy-chế tối-huệ-quốc nữa), vừa quản-lý, biến-thể được PGHH. Có điều vô-thần mà lãnh-đạo tôn-giáo, CS làm việc đạo thì quả là nghịch-lý ngược đời vì:
Mấy đời trồng đậu được dưa,
Mấy đời Cộng-sản mà ưa Đạo nào?
khiến người ta thắc-mắc không hiểu sao bổng dưng CS lại thay đổi thái-độ, tỏ ra ưu giáo mộ đạo như vậy? Thực ra chẳng có gì thay đổi, chính-sách triệt-hạ , xóa bỏ tôn-giáo vẫn được CS triệt-để thi-hành. Chỉ vì không triệt, không xóa được nên CS mới xoay qua quốc-doanh-hóa, biến tôn-giáo thành tay-sai, công-cụ để dễ bề khống-chế, lũng-đoạn, chớ thực-tâm đâu muốn tôn-giáo tồn-tại, nói gì đến chuyện giúp đỡ, tạo điều-kiện phục-hồi, phát-huy. Bằng cớ là trong những ngày Đại-lễ và ngay cả ỏ An-Hòa tự hiện nay mà BĐD/PGHH quốc-doanh dùng làm tru-sở, CS không cho treo đạo-kỳ PGHH (cờ dà) và diễn ngâm sám giảng của Đức Huỳnh Giáo-Chủ. Chưa hết, CS còn dụng tâm thâm độc, tinh-vi dùng danh-từ Phủ Thờ thay vì Tổ-Đình, thị-trấn Phú-Mỹ thay vì Thánh-Địạ Hòa-Hảo để xóa dần trong ký-ức mọi người những gì còn gợi nhớ đến PGHH.

Cho phép và chỉ-thị BĐD/PGHH, gà nhà của mình tổ-chức Đại-Lễ lần thứ 60, CS yên chí là mọi việc nằm trong kế-hoạch dự-định, trong vòng kiểm-soát an-toàn, đủ để tuyên-truyền, mà mắt dư-luận thế-giới vốn nhẹ dạ dễ tin, không gây nguy hiểm nào cho chế-độ.ï Giải-tán hệ-thống Trị-sự, chiếm đoạt tài-sản, cơ-sở thờ phượng, tịch-thu kinh sách sám giảng, cấm tổ-chức giáo-lễ, ngăn tín-đồ hành-đạo kể từ sau 1975, CS nghĩ rằng PGHH đã bị triêt-hạ gần như xóa tên trong Cộng-đồng dân-tộc, đạo-giáo. Tập-thể tín-đồ chỉ còn là những cá-nhân tu-hiền rời-rạc, không còn nhớ gì đến Thầy Tổ, Đạo-pháp. Vì vậy, có cho tổ-chức Đại-lễ mừng Ngày khai-sáng Đạo thì cũng không hại gì, vì không chắc có đông người tham dự.

Nhưng CS đã không lường đươc hay không biết gì về sức mạnh tín-ngưỡng, đức tin tôn-giáo. Tuy không còn Giáo-hội để dẫn dắt, nơi chốn tôn nghiêm để phượng thờ, giáo-lễ để nguyện cầu lễ bái, hoàn-cảnh tự-do để hành-đạo, tín-đồ PGHH vẫn âm-thầm tu tập theo giáo-lý của Đức Tôn-Sư, kiên tâm giữ Đạo chờ Thầy. Hai mươi bốn năm dưới sự đàn-áp, bách-hại, ngăn cấm nghiệt-ngã của CS, lòng thương Thầy mến Đạo vẫn nấu nung âm-ỉ trong tâm-khảm nay đã trổi dậy mãnh-liệt hơn bao-giờ hết. Đó là động-lực mạnh-mẽ, tiếng gọi thiêng-liêng giục-giã cả triệu tín-đồ hăng-hái lên đường về Thánh-Địa trong những ngày Đại-lễ bất chấp những khó-khăn, ngăn trở do CS cố-tình gây ra để hạn-chế số người tham-dự, giảm bớt tầm mức qui-mô trọng-đại, xóa đi truyền-thống đạo-giáo dân-tộc (như ở lại đêm phải đăng-ký, ghe tàu chở thực-phẩm để chiêu-đãi khách thập-phương phải có giấy giới-thiệu của BĐD/PGHH, chỉ cho thiết-lập 4 trạm cơm miễn-phí thay vì 30 như đã xin,..).

Trước cảnh trẩy hội tấp-nập, rộn-rịp ngày càng đông-đảo vượt xa dự liệu như vậy khiến CS lo sợ, không còn chủ-quan, vội tăng-cường thêm công-an, bộ-đội bố-trí các điểm trọng-yếu, lập các nút chặn trên các ngả dẫn về Thánh-Địa, nới rộng vòng đai rào cản, ngăn tất-cả tàu bè, xe cộ, kể cả khách bộ-hành không cho vào dù có giấy phép hay không. Mặt khác, để xoa dịu sự phẫn-uất, đồng-thời giải-tỏa phần nào áp-lực nặng-nề của khối tín-đồ lớn-lao nhứt-quyết phải dự lễ tại Thánh-Địa, CS chỉ-thị cho chánh-quyền và Ban Tôn-giáo địa-phương cấp-tốc dựng lên nhiều khán-đài đơn-giản tại các xã, ấp để yêu-cầu tín-đồ PGHH đến đó dự lễ và cầu-nguyện.

Nhưng dù có làm cách nào đi nữa, có áp-dụng biện-pháp gắt-gao, mạnh-bạo đến đâu, CS cũng không sao ngăn chận được dòng người mộ đạo tuôn về vùng đất thiêng như thác đổ, lớp sau dồn lớp trước, đợt nầy tiếp nối đợt kia. Bằng mọi cách, mọi phương-tiện, dòng người bất-tận với tinh-thần vô-úy bất diệt vì Đạo vì Thầy, không màng đến nguy-cơ bị bắt-bớ, tù đày, trừng-phạt, hăm-hở nhập Thánh-Địa, quyết tâm có mặt trong ngày Hội lớn ngay trên vùng Đất Thánh xuất-phát ánh Đạo nhiệm-mầu của Đức Tôn-Sư 60 năm trước đây, khiến CS không còn kiểm-soát nổi nữa. Thật là một cuộc hành-hương vĩ-đại, diệu-kỳ chưa từng có trong giáo-sử PGHH, ngay cả trong thời tiền CS (trước 1975), gây kinh-ngạc không những cho dư-luận các giới mà còn cho chính CS nữa.

Biến-cố lịch-sử trọng-đại bất ngờ nầy mà người ta tin rằng do Ơn-Trên Thầy Tổ vận-chuyển, dẫn dắt, là một giáo-điệp rõ-ràng minh-bạch cho người CS: Bạo-lực chỉ diệt được người chớ không diệt được Đạo. CS chỉ xóa được hình danh, vật-chất bên ngoài chớ không xóa được niềm tin tôn-giáo trong tâm. Niềm tin đó chính là sức mạnh tâm-linh vô lượng, một khi đã phát-khởi thì không có gì ngăn cản nổi. Cuộc hành-hương kỳ-diệu, vĩ-đại của tín-đồ PGHH trong Đại-Lễ Khai-sáng Đạo lần thứ 60 vừa qua chính là biểu-tượng của sự phát-khởi, trổi dậy mãnh-liệt của sức mạnh tâm-linh đó, sau một thời-gian dài bị đè nén, kềm-tỏa.

Chắc chắn CS sẽ không để yên cho tôn-giáo nói chung, PGHH nói riêng được tự-do phục-hoạt, phát-huy, hành-đạo ngoài vòng khống-chế của họ sau biến-cố Đai-Lễ 18-5 vừa rồi, và Đại-Lễ kết-thúc Mừng 200 năm Đức Mẹ La-Vang ở Quảng-Trị sau đó. Nhưng CS sẽ làm gì và trấn-áp ra sao thì chưa đoán đươc, chỉ mới biết có những vụ bắt-bớ, tra vấn, khủng-bố tinh-thần tín-đồ đồng-đạo riêng-rẻ. Tuy-nhiên, dù thế nào đi nữa thì điều quan-trọng là tín-đồ đồng-đạo chúng ta phải bình-tĩnh sáng-suốt, đề-cao cảnh-giác, giữ vững niềm tin Đạo cả, bảo-toàn sức mạnh tâm-linh để cùng các tôn-giáo bạn chuẩn-bị bước vào giai-đoạn mới, giai-đoạn Đạo-Pháp phát-khai rực-rỡ, ở thiên-niên-kỷ sắp tới.
ĐUỐC TỪ-BI
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn