8- Những lời Tiên-tri

15 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 73744)
8- Những lời Tiên-tri


Đọc qua các Sấm Giảng từ ông Sư-Vãi Bán-Khoai, trải qua ông Ba Thới cho đến Đức Huỳnh Giáo-chủ, ai cũng nhận thấy có nhiều đoạn nói về thời-gian rất phù-hạp nhau, mà phù-hạp cả Sấm của Trạng-Trình nữa.

Trong Sấm Trạng-Trình có đoạn viết :

Long vĩ xà đầu khởi chiến-tranh,

Can qua xứ xứ khổ đao binh.

Mã đề dương cước anh-hùng tận,

Thân dậu niên gian kiến thái-bình.

Ông Sư-Vãi Bán-Khoai cũng nhận-định như thế, nên có nhiều đoạn viết như :

Mèo kêu nghe tiếng ai bi,

Quân thần phụ tử xiết chi ưu phiền.

Rồng bay xao xiến nào yên,

Rắn bò giáp giới đảo điên dương-trần.

Chừng nào có ngựa có lân,

Có qui có phụng có quân có thần.

Hay là :

Năm Mẹo tháng Mẹo chưa buồn,

Năm Mẹo tháng Hợi luỵ tuôn dầm-dề.

Vậy mà chưa thấy ủ ê,

Trung-ương rồng lộn ê hề thây thi.

Mèo kêu riết tới ai bi,

Tới gà về ổ dân thì bình an.

Như thế là cùng nhận như Đức Trạng qua Dậu mới thái-bình.

Ông Ba Thới cũng nhận rằng :

Con Mèo ngồi sợ rắn xa đàng,

Dê thời ghét Khỉ xóm làng sạch trơn.

Thập bát quốc làm hội đầu sơn,

Thăng thiên độn thổ nhờ ơn Phật Trời.

Trong Sấm Giảng của Đức Huỳnh Giáo-chủ cũng thấy đồng một nhận-định ấy :

Mèo kêu bà tánh lao xao,

Đến chừng rồng rắn máu đào chỉn ghê.

Con ngựa lại đá con dê,

Khắp trong trần hạ nhiều bề gian-lao.

Khỉ kia cũng bị xáo xào,

Canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng.

Và cho biết đến Dậu là có Phật ra đời :

Chừng nào mới đặng thảnh thơi,

Dậu Phật ra đời thế-giới bình yên.

Và nhắc lại rằng những điều cho biết trên đây là đúng theo sấm truyền của Đức Trạng :

Ngày nay xe lết xe lôi,

Đúng lời truyền sấm của đời Lê.

Là năm Rồng, Rắn,Ngựa,Dê,

Chúng sanh thế-giới ê-hề thây phơi.

Trạng Trình truyền sấm mấy lời,

Ngày nay dân chúng vậy thời rán tri.

Về bài Sấm của Trạng Trình, có người cho rằng đã ứng hiện trong trận đại-chiến thứ hai vừa rồi. Nhưng trong quyển Phi-Lạc sang Tàu, ông Hồ-Hữu-Tường cãi lại rằng: bài Sấm của Đức Trạng chỉ vào trận giặc cuối cùng là trận giặc thứ ba.

Nhưng có điều mà Sấm Giảng đều nhận là thế nào giặc Tần cũng khởi trước, mở màn cho cơ tận-diệt.

Về điểm này ông Ba Thới viết:

Lòng tưởng Phật có người bảo-hộ,

Của bá gia cứu độ bá-gia.

Việc trước thời Tần khởi loạn ra,

Sát nhơn vật người ta thậm khổ.

Tứ-Thánh cũng có viết :

Để rồi cuộc loạn quân Tần,

Biết cho Tứ-Thánh bắc vần hay không.

Ếch ngồi đáy giếng mắt trông,

Vịt nghe tiếng sấm cũng không biết gì.

Khoai lang lại với khoai mì,

Đến khi Tần khởi độ thì khẩu ta.

Trong Sấm-Giảng, Đức Huỳnh Giáo-chủ cũng cho biết Tần sẽ diêu động trước :

Tam châu hữu ngạn luỵ nhỏ sa,

Thập bát chư bang động can-qua.

Dương gian mãnh thú trừ tàn ác,

Lê thứ hậu lai khổ thiết tha.

 Tần bang hậu hận tiên diêu động,

Nam-quốc lương dân kiến linh xa;

Phồn hoa đô hội lưu giang huyết,

Dư đảng dọc ngang cắp Ma-ha.

Nhưng dầu sao cũng chỉ là những lời tiên-tri, vì chưa thực-hiện nên còn chưa tin. Đức Huỳnh Giáo-chủ cũng biết thế nên chi có nói trước :

Nữa sau đến việc biết đời,

Bây giờ chưa thấy nó thời không tin.

Mặc dầu tin hay không tin, Ngài cũng nói :

Nghe không thì cũng mặc tình,

Nói cho rõ rệt dân tin không là.

Và đây là những lời tiên-tri đã ứng-hiện: chúng tôi muốn nói về hiện-tượng lúa bay.

Nói lúa mà biết bay, thiệt không có ai ngờ, nhưng hiện-tượng này đã xảy ra. Cứ theo báo chí đăng tải thì hiện-tượng này đã đã xảy ra ở tỉnh Bạc-liêu mà người tường-thuật không ai khác hơn là một vị cao cấp trong toà-án ở Bạc-liêu trước kia đã từng lăn lộn trong nghề báo, có đứng chủ-trương cả tuần báo lẫn nhựt báo.

Như thế lời tường-thuật không còn nghi-ngờ là điều bịa đặt. Người ta có đưa ra giả-thuyết cho rằng con trốt hốt lúa bay đi, nhưng theo lời tường-thuật thì không thể cho đó là một hiện-tượng do con trốt gây ra, vì rằng khi thấy lúa bay thì người ta cố đậy ém nó lại nhưng nó vẫn chui ra bay như thường, trong lúc không có gió dông gì cả.

Cái hiện-tượng này cũng thấy xảy ra ở trong tỉnh Long-xuyên và Châu-đốc, ngặt gì không có ai tường-thuật lên mặt báo nên không ai hay biết.

Cái hiện-tượng này đã được Sấm-Giảng từ mười mấy năm về trước cho biết và cắt-nghĩa lúa ấy bay về đâu? Đây là đoạn Đức Huỳnh Giáo-chủ giải thích về lúa bay:

Ngồi chơi đạo-lý bàn qua,

Mấy bà có biết lúa mà bay không ?

Có người đạo-lý hơi thông,

Xin ông bày tỏ cho tôi hiểu rày.

Điên nghe liền mới tỏ bày,

Lúa bay về núi để dành ngày sau.

Thế là lúa ấy bay về núi để dành ngày sau mà trong khi Kim-cổ kỳ-quan của ông Ba Thới đã cho biết:

Đói ăn bắp đói nữa ăn khoai,

Hết khoai hết bắp chiều mai ăn đá,

Thế là lời tiên-tri về lúa bay từ mười mấy năm về trước ngày nay đã ứng-hiện.

Và đây là lới tiên-tri mà Đức Huỳnh Giáo-chủ cho biết trước rằng sau này khó kiếm được Ngài :

Tu kíp kíp nếu không quá trễ,

Chừng đối đầu khó kiếm Điên Khùng.

Hay là:

Rán nghe lời dạy của Thầy,

Để chừng đến việc kiếm Thầy không ra.

Ngoài ra Ngài còn cho biết trước những biến-chuyển về thời cuộc Việt-Nam mà lần lượt được thấy ứng-hiện không sai. Như khi Nhựt chiếm đóng, Ngài cho biết Nhựt ăn không hết nửa con gà, trong lúc người ta tin chắc Nhựt sẽ thắng Đồng-minh.

Lời tiên-tri ấy được ứng-hiện rõ ràng.

Ý kiến bạn đọc
19 Tháng Chín 20162:32 SA
Khách
Long Hoa nay đã hội rồi
Ai người hữu phước được ngồi Long Hoa

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn