Pháp môn đối cơ : Tu Nhân Học Phật

13 Tháng Giêng 200612:00 SA(Xem: 42508)
 Pháp môn đối cơ : Tu Nhân Học Phật

         Phàm đi, mun làm vic chi cho được thành tu, có kết qu phi làm đúng lúc (cơ hi) và hp vi nhng điu kin đã có (nhân duyên).

           Như anh nông phu, mun được lúa chng phi lúc nào cũng đem lúa ra gieo hay gp cuc đt nào cũng đem lúa ra s. H phi biết lúc nào gieo m đ kp khi rung có nước  thì đem ra cy; h phi biết lúc nào s lúa đ đến mùa nước lên lúa không b ngp lút. H cũng phi biết đt nào phù hp vi ging lúa nào, hay cuc đt nào có th trng lúa được. Nói tóm mt điu là phi biết thi tiết (cơ) và th nghi (duyên).

           Bng chng thế mà nhè đem lúa ra gieo gia mùa lúa hn hay đem lúa s trên đá hay trên đt ch thích hp cho s trng ta các th ph sn khác thì chc chn là anh nông phu y s mt tt c ht ging.

           Đến như mt v lương y cũng thế, ngoài cái tài phân bit bnh tướng, hiu rõ tánh dược còn phi tùy thi tiết và các nhiu chng mà lp phương, chng phi c mt đu thang đó mà mùa nhit cũng như mùa hàn, phc dược như nhau c.

           Làm rung, cha bnh còn như thế, hung h là đem giáo pháp ra hóa đ chúng sinh, đi tr các bnh vô minh phin não.

           Trong kinh Ti thng vương, Pht có nói rng: "Tùy ky khi lượng, thin ng cơ duyên, nhi v thuyết pháp". Phi tùy căn khi và khéo ng dng theo cơ duyên ca chúng sinh mà nói ra giáo pháp.

           Và trong T Giáo nghĩa cũng có nói: "Phù chúng sinh cơ duyên bt nht, th dĩ giáo môn chng chng bt đng": Vì cơ duyên ca chúng sinh khác nhau, thế nên pháp môn mi có nhiu th chng ging nhau.

           Như thế đ cho ta hiu rng: S d Pht quyn biến ra ba tha là vì chúng sinh có ba hng: sơ thin, trung thin và thượng thin. Pht t cơ duyên ca mi hng chúng sinh mà thuyết pháp đ sanh.

           Do đó mà Ngài được danh hiu là Dược vương hay Thượng y vương, nghĩa là vua ca ngh thuc hay ông vua trên hết các thy thuc, vì rng không có bnh nào ca chúng sinh mà Ngài không cha  tr được.

           Ngay khi Pht còn tr thế thuc vào thi kỳ chánh pháp là thi kỳ đ chúng căn tinh cao siêu, trí tu sáng sut có th lãnh hi nhng li Pht thuyết, thế mà Pht còn bit lp tam tha đ cho thích hp vi căn cơ ca mi hng chúng sinh thì nói chi thi k mt pháp này cách Pht trên hai ngàn năm, chúng sinh phn đông h căn h trí, d thường biu ni nhng giáo pháp cao siêu thích hp vi thi chánh pháp ư ?

           Cơ duyên đã khác thì hn người có phn s hong dương chánh pháp ca Pht, mun rng đ chúng sinh phi tùy nghi mà đưa ra giáo pháp.

           Phù hp vi cơ duyên, đó là đc tính ca Pht-pháp. Chính nh đc tính thích nghi y mà đo Pht dù thi nào, cnh nào, vn mt mc phát trin và bành trướng.

           Nhìn li quá trình phát trin ca đo Pht, ngày khi Pht còn tr thế thuc vào thi kỳ chánh pháp thế mà Đc Pht còn bit lp ra tam tha đ cho thích hp vi căn cơ ca tt c chúng sinh thì đ rõ Pht pháp không phi là mt giáo lý c đnh mà luôn luôn quyn biến tùy trình đ cơ cm ca mi hng người.

           Chính nhn đnh rõ thi cơ và căn khí ca chúng sinh thi mt pháp, Đc Pht Thy Tây An chng ngi sáng lp giáo h Bu- Sơn  Kỳ- Hương và xướng xut pháp môn Tu Nhân Hc Pht.

           Có nhn rõ hin trng suy vi ca Pht-giáo Vit Nam trong my trăm năm tr li đây mi thy diu dng và đi cơ ca pháp môn Tu Nhân Hc Pht.

           Bt đu t cuc Nam Bc phân tranh, Đo Pht ln ln bước vào con đường suy bi. Tinh thn sáng m đo Pht ca vua chúa và quan dân đi Lý đi Trn, không còn na. Nht là t thi kỳ Pháp thuc tr đi, vi chánh sách khc nghit ca chế đ thc dân, đo Pht mt hết sinh khí.

           Trong ca thin, hng chân Tu Nhân Hc Pht thit hc ln lượt vng dng, nhường ch cho nhng ông thy dâng bông chuyên vic lp đàn tng mướn, chng còn thiết gì đến giáo lý cao siêu ca Đc Pht. Nhà chùa đã biến dn thành ch n thân ca mt s người tht thi l vn, mượn câu kinh tiếng mõ đ khuây kha cuc đi.

           Nhng ln điu mê hoc như lu phướn xã hc, đt vàng bc giy tin, nhng li th cúng d đoan mê tín, roi truyn t đi Thn Tú đu được nhà chùa a tùng  xướng khi.

           Nguyên lai, s dĩ đo Pht suy đi dường y, mt phn ln là do nh hưởng ca cuc đi. Sau ngày nước nhà b quân Pháp chiếm đóng và các cuc khi nghĩa cn vương tht bi, lòng người đâm ra chán nn ê ch. Gp phi ngn gió văn minh vt cht thi vào mang li nhng khoái cm v xác tht, nhân dân ln ln b lôi cun vào con đường try lc, truy hoan, chng còn thiết gì đến nhân qun xã hi, đo lý nghĩa nhân.

           Lòng quy ngưỡng đi vi đo Pht đã chng có thì dù cho kêu gi người ch ăn hin lành, chưa chc h đã nghe theo, la là đem giáo pháp cao siêu ca Đc Pht ra ging dy.

           Đng trước cnh hung ca nước nhà đang lúc tinh thn con người hoang mang try lc như thế mà mun chn hưng đo Pht, đem con người tr li vi đo lý là mt vic làm chng phi d. Nếu chng nhn rõ căn cơ ca chúng sinh trong thi kỳ mt pháp và hoàn cnh ác lit ca bui H nguơn màchn mt pháp môn xng cơ đem ra ng dng thì s hong dương giáo pháp dù có khéo thi thiết đến đâu chng nhng không gây được nim tin tưởng trong dân gian mà còn làm cho lòng người thêm chán ngán.

           Cn gây mt phong trào sùng m đo đc trong gii thin nam tín n khôi phc cái thnh hung ca đo Pht đi lý đi Trn, đó là s mng ca giáo h Bu- Sơn  Kỳ- Hương.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn