3 - Tóm lược về giáo lý PGHH

25 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 8460)
3 - Tóm lược về giáo lý PGHH

 

 Qua những điều trong bài viết “Nguồn Gốc Đạo PGHH & Những Thời Kỳ Phổ Hóa” đã nói rõ về nguồn gốc đạo PGHH, về những sắc lệnh mà Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ lãnh từ Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Ngọc Hoàng Đức Minh Vương để giáo hóa chúng sanh, cùng điều mà Ngài cho biết: “Khai rừng kinh kệ câu huyền-bí, Để cứu nhơn-sanh khỏi thảm-sầu”, đã cho chúng ta những đức tin mạnh mẽ trong việc hành theo những giáo lý của Ngài.

 

Bài viết nầy giới thiệu về những trọng yếu, trong 6 quyển Sấm Kinh và 215 bài Thi Phú, mà Đức Huỳnh Giáo Chủ để lại cho đời, hầu giúp nhận rõ những điều mà chúng ta phải trãi qua trong kiếp người, về luân hồi sanh tử, về tạo hóa, nghiệp quả, về những sự khổ trong Cõi Ta Bà, những niềm vui ở Cõi Cực Lạc, cùng những phương thức tu tập…, giúp chúng ta thêm vững đức tin trong việc hành đạo để tìm đến sự giải thoát. Tất cả được trích trong Sấm Giảng giáo lý Đạo PGHH, mong quý vị tham khảo qua.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Chín 2014(Xem: 9369)
17 Tháng Giêng 2012(Xem: 19423)
08 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 20752)