* Tam Nghiệp - Thập Ác

23 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 25635)
* Tam Nghiệp - Thập Ác

 

 Tất cả mọi người sanh ra không phân biệt chủng tộc, giai cấp đều đương nhiên phải chịu sự chi phối của một định luật thiên nhiên. Đó là Đạo Nhân. Muốn làm tròn Đạo Nhân, con đường duy nhứt đưa đến sự sinh tồn – theo Phật Giáo Hòa Hảo – là phải giữ vẹn Tứ Ân. Nhưng muốn giữ Tứ Ân phải tránh Tam Nghiệp, chừa Thập Ác.

 Vậy, thế nào là Tam Nghiệp và Thập Ác ?


  + Tam Nghiệp :

 Mỗi người có ba nghiệp chướng :


(1) Thân nghiệp (tội lỗi do xác thân gây ra),

(2) Khẩu nghiệp (tội lỗi do miệng lưỡi gây ra),

(3) Ý nghiệp (tội lỗi do ý tưởng gây ra)


 Từ tam nghiệp, con người sẽ phạm 10 điều ác (thập ác).


  + Thập Ác :

 Thân nghiệp sẽ khiến co người phạm : sát sanh, đạo tặc, tà dâm.

 Khẩu nghiệp sẽ khiến con người phạm : lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ.

 Ý nghiệp sẽ tạo tham lam, sân nộ, mê si.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn