Mục II : Quân sự.

16 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 25666)
Mục II : Quân sự.

 Nhắc đến Phật Giáo Hòa Hảo khiến người ta liên tưởng đến giáo phái Hòa Hảo. Đó là những lực lượng vũ trang của một tôn giáo với sứ mạng chống Cộng, chống Thực dân.

 

 Tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo không chủ trương thành lập quân sự nhưng hoàn cảnh quốc gia từ năm 1945, đoàn thể phải võ trang để tự vệ và làm phương tiện để thực hiện giải pháp chánh trị cho Dân Xã Đảng. Do đó, hoạt động quân sự Phật Giáo Hòa Hảo phải được xem là đoản kỳ và đặc biệt trong một thời gian cần thiết nào đó.

 

 Từ những tháng đầu năm 1945, lực lượng võ trang Phật Giáo Hòa Hảo đã hình thanh để sau đó phân hóa và kết thúc vào năm 1956.

 

 (ngày nay, hãy còn tương đối sớm để phê phán các hành vi của các vị tướng lãnh “vang bóng một thời" và đó là việc làm của các sử gia. Ở đây, kẻ viết tiểu luận, chỉ mong được lược kể những hoạt động quân sự của Phật Giáo Hòa Hảo mà thôi. Những tài liệu nầy chỉ là những điều ghi nhận và không phản ảnh trung thực và còn thiếu sót).

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn