IV. Phân Biện Chánh Tà

02 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 26831)
IV. Phân Biện Chánh Tà

 

 

Trong TÁM ĐIỀU RĂN CẤM, Điều thứ bảy như đã thấy rất quan trọng, vì nó có công năng trừ phá ác kiến. Thảng như không trừ phá được thì sớm muộn gì cũng rơi vào nẻo mê lầm: về đời thì chạy theo ngụy quyền, về đạo thì chạy theo tà sư ngoại đạo.

 

Về đời nếu có rủi theo lầm tà ngụy thì chỉ hại đến thanh danh của một đời người, chí như theo lầm tà giáo thì chẳng những hại cho huệ mạng ở hiện đời mà còn hại cho hậu kiếp vì đã trở thành môn nhân đệ từ của ma quân đời đời kiếp kiếp.

 

Thế nên, để trợ lực cho sự phá trừ ác kiến tránh mọi mê lầm, cần nên phân biệt chánh tà thì mới khỏi lạc lầm trên con đường tu học.

 

Trong Sám Giảng thi thơ, Đức Thầy đã cho biết sau này có nhiều mối tà đạo ra đời nhiễu hại chúng sanh. Ngài không dứt lời cảnh tỉnh:

 

Đến này là buổi tai nàn,

Tam thiên lục bá khắp tràn hại dân.

 

Và Ngài lặp đi lặp lại:

 

Thời kỳ này nhiều quỉ cùgn ma,

Trời mở cửa quỉ vương xuống thế;

Nên ta mới ra tay cứu tế

Kẻo chúng sanh bịnh khổ quá chừng.

 

Rồi Ngài khuyên nhủ:

 

Đạo quỉ vương rất nhiều chi nhánh,

Khuyên dương trần sớm tránh mới mầu.

 

Như thế đù cho nhận thức rằng ở thời kỳ này ma quân đã xuất hiện khắp nơi lẫn lộn trong hàng tăng chúng, nếu ta không biết phân biệt thì sẽ bị lầm lạc, rất có hại cho huệ mạng của ta, vì trong chỗ mê lầm theo tà giáo, ta sẽ chiêu lấy cái nghiệp quả là muôn đời làm tôi tớ cho ma quân ngoại đạo.

 

 

Thật là một điều rất khó, vì không bao giờ kẻ tà đạo chịu nhận mình là tà, mà trái lại tự nhận mình là chánh và chê người khác là tà. Họ cũng xưng họ tu theo Phật, cũng tỏ ra khác thường, cũng biết bài ra giảng như ngững bực chơn chánh. Mặc dầu vậy, nhưng nếu ta “suy xét cho minh lý”, ta sẽ phận biệt ngay: ai là tà ai là chánh.

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn