Cố Cư Sĩ Nguyễn Long Thành Nam

20 Tháng Giêng 201012:00 SA(Xem: 38028)
Cố Cư Sĩ Nguyễn Long Thành Nam
Vài Nét về cố cư sĩ Nguyễn Long Thành Nam. 1922-1989
Ông Nguyễn Long Thành Nam sanh năm 1922 tại miền Bắc Việt Nam. Vào Nam lúc còn trẻ, ông đã sớm trở thành một tín đồ trung kiên của Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo và đã hoạt động không ngừng để phụng sự Đạo pháp và Dân tộc. Ông đã lập gia đình với bà Nguyễn Hòa An và có sáu người con.
Từ năm 1946 đến 1947, ông đã liên tiếp đảm nhiệm các chức vụ trong Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, nhân viên Ban Chấp hành Tỉnh bộ Long Xuyên, Phó Trưởng ban Tuyên truyền Ban Chấp hành Liên tỉnh miền Tây Nam Việt. Đồng thời, ông cũng phụ trách các lớp Huấn Chính đào tạo cán bộ cho Đảng và biên tập tờ báo Dân Xã, cơ quan ngôn luận của Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng.
Cuối năm 1947, Ông được cử làm Đại diện Phật Giáo Hòa Hảo trong Mặt trân Thống Nhứt Toàn Lực Quân đội Phật Giáo Hòa Hảo và chủ biên tờ báo Chiến Đấu, tiếng nói của Quân Đội Phật Giáo Hòa Hảo.
Từ năm 1956 đến 1963, thời kỳ Phật Giáo Hòa Hảo bị pháp nạn, ông và gia đình phải lưu vong sang Cao Miên.
Cuối năm 1963 ông trở về nước và cùng các đồng đạo tích cực hoạt động để phục hồi Phật Giáo Hòa Hảo. Ông là Chánh thư ký Ban Trị sự Trung Ương nhiệm kỳ IV. Đồng thời, ông cũng phụ trách các lớp giảng huấn để đào tạo cán bộ trị sự, cán bộ Phổ thông Giáo lý của Phật Giáo Hòa Hảo, biên tập viên nội san Đuốc Từ Bi, cơ quan truyền đạo Phật Giáo Hòa Hảo.
Trong thời gian này, ông đã được Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo đề cử tham gia vào các Hội đồng Nhân sĩ, Hội đồng Dân quân, Hội đồng Quốc gia Lập pháp, Hội đồng Tư vấn Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia.
30/04/1975, ngày mất nước, ông cùng gia đình di tản sang Hoa kỳ và tiếp tục cùng các đồng đạo hoạt động để gây dựng Phật Giáo Hòa Hảo ở hải ngoại.
Năm 1980 ông thành lập Văn Phòng PGHH Hải ngọai, ông nhiệt tâm tìm kiếm các đồng đạo vừa sang định cư để tập hợp lại, ông cố công đi đến từng nhà các đồng đạo để cổ động, khuyến khích, gây dựng lại niềm tin tôn giáo PGHH nơi đồng đạo. Ông đã bảo trợ trên 500 hồ sơ đồng đạo ở rãi rác trong nhiều trại tị nạn sang định cư tại Hoa Kỳ. Ông luôn luôn khẳng định cùng đồng đạo là đạo PGHH chứ không bao giờ nói là đạo Hòa Hảo.
Năm 1981, ông Nguyễn Long Thành Nam đã tục bản tập san Đuốc Từ Bi, cơ quan ngôn luận của PGHH tại hải ngọai và cũng là sợi dây liên lạc tất cả các đồng đạo hoặc đã định cư hoặc còn tạm thời ở các trại tỵ nạn, rải rác khắp năm châu.
Năm 1984, ông Nguyễn Long Thành Nam thành lập Thanh niên đoàn Phật Giáo Hòa Hảo, mở các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ Phật Giáo Hòa Hảo. Ông Nguyễn Long Thành Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Điều hợp Phật Giáo Hòa Hảo - Dân Xã Đảng hải ngoại cho đến ngày ông qua đời.Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn